FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn24/01/2014

Särkullbarns rätt till arv och prisbasbeloppsregeln

Hej! Vår mamma gick bort för ett antal år sedan och sedan dess har vår pappa gift om sig med en annan kvinna. det finns inget äktenskapsförord mellan dem. Hon står inte med på några lån eller andra papper. De bor heller inte i någon av hans fastigheter. De är även skriva på var sitt håll men bor i praktien båda i hennes hyresrätt. Hans önskan är nu att jag och min syster som är de enda barnen (hon har inga egna barn) ärver allt efter honom och vår fråga är nu om det går? Har vår pappas nya fru laglig rätt till allt han äger även om hon inte står med på några papper och heller inte fanns med i bilden när allt införskaffades? Vilka alternativ har vi om hans önskan är att allt går till oss men hon ändå har laglig rätt till hans egendom? Skulle vi kunna kringgå det hela om vi stod med som ägare eller får han inte sälja sina delar till oss utan hennes samtycke? Skulle ett testamente reglera detta? Vår pappa vill helst inte att hans fru ska känna till att detta är hans önskan vilket gör det hela ytterligare lite svårare. Tusen tack för er vägledning!

Lawline svarar

Hej! Roligt att du vänder till dig Lawline för dina frågor! 

Eftersom att din far och hans nys make inte har gemensamma barn kommer ni, så som er fars särkullbarn, ärva allt efter er far, Ärvdabalken 3 kap. 1 §. Dock kommer en bodelning mellan er far och hans nya maka äga rum innan din fars kvarlåtenskap skiftas ut, se ÄB 23 kap. 1 § samt ÄktB 9 kap. 1 §. Om det, vid bodelningen, visar sig att den nya makans tilldelning blir mindre än fyra prisbasbelopp kommer den del av er arvslott som påverkas att bli ett efterarv för er barn i den efterlevande makens kvarlåtenskap, se ÄB 3 kap. 1 § st 2 samt 3 kap. 2 §. 

Hennes lagliga rätt till egendom finns därmed endast om det vid bodelningen visar sig att hennes bo blir mindre än fyra prisbasbelopp.

Hoppas jag svarade på din fråga!

Med vänlig hälsning, 

Lawline RådgivareRådgivare