Särkullbarn påverkas inte nämnvärt av gåva till fru

Hej,

Jag önskar ge min fru en gåva i form av del av vår samägda fastighet.

Vi har äktenskapsförord.

Jag har 2 särkullbarn och 2 gemensamma barn.

Kan det uppstå problem med särkullbarnen vid arvskiftet?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Äktenskapsförord
Genom att ge en del av er fastighet i gåva till din fru blir den hennes. Eftersom du skriver att ni har äktenskapsförord antar jag att fastigheten omfattas av det. På så sätt ingår alltså inte fastigheten i en bodelning efter er.

Efterlevande makes arvsrätt och särkullbarns rätt till direkt arv
Som huvudregel kommer dina tillgångar tillfalla din fru när du avlider. Dina särkullbarn har dock alltid rätt till sitt arv direkt vid din död. I och med att du ger bort egendom till din fru blir dina särkullbarns arvslott mindre. Dina särkullbarn kan även avstå från sitt arv till förmån för din fru. Om dina särkullbarn gör det kommer de att behandlas som era gemensamma barn vid din frus död, de kommer alltså få så kallat efterarv efter dig. Detta går att läsa om i 3 kap. ärvdabalken.

Undantagsregel om förstärkt laglottsskydd
Det finns även en undantagsregel i ärvdabalken om ett förstärkt laglottsskydd som kan uppstå om en person t.ex. ger bort gåvor på sin dödsbädd för att göra arvtagarna arvlösa. I sådana fall kan gåvan likställas med ett testamente vilket gör att den avlidnes barn ändå får sin laglott (en laglott=en halv arvslott). Denna regel är inte tillämplig i ditt fall eftersom det inte tycks finna någon sådan intention (att göra dina barn arvlösa) bakom din gåva. En absolut huvudregel är att personer har rätt att ge bort gåvor hur de vill under sina liv.

Sammanfattning
Att du har gett bort en del av er fastighet som gåva till din fru orsakar alltså inte något särskilt problem för dina särkullbarn, bortsett från att deras arv efter dig blir mindre eftersom du äger mindre egendom. Detsamma gäller för era gemensamma barn. Genom att avstå från att få ut sitt arv direkt efter dig kommer dina särkullbarn att behandlas som era gemensamma barn vid din frus död, då arvet efter dig slutligen skiftas.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas WesterRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning