Särkullbarn och testamente

2019-08-29 i Särkullbarn
FRÅGA
Min pappa och hans hustru skrev ett testamente sinsemellan där det skulle sitta i orubbat bo om någon av dem gick bort samt ha full förfoganderätt över alla medel. När båda hade gått bort skulle arvet delas ut.Nu har hustrun gått bort , och hennes barn vill att bouppteckningen skall gälla och 50% av alla tillgångar är deras. m a o att deras testamente inte är giltigt.Vad gäller ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).

Testamente
Om jag förstår dig rätt så stod det i testamentet att antingen din pappa eller hustrun skulle ha full förfoganderätt över tillgångarna vid den andres bortgång och att arvsskifte skulle ske då de båda gått bort. Man kan genom testamente åsidosätta den legala arvsordningen med begränsningen att bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott vilket jag kommer att förklara vad det innebär.

Laglott
När en person gått bort och inget testamente finns så delar bröstarvingarna i första hand på den avlidnes kvarlåtenskap, detta kallas arvslott. Hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvinge utgör dennes laglott (7 kap 1 § ÄB). Rätten till laglott går som sagt inte att begränsa genom testamente.

Särkullbarn och prisbasbelopp
Jag förstår det som att hustruns barn inte är deras gemensamma barn. Detta kallar man för särkullbarn. Särkullbarn har rätt att få ut sin del av arvet direkt (3 kap 1 § första stycket ÄB). En efterlevande make har dock alltid rätt att få ut så mycket av kvarlåtenskapen att det, tillsammans med den efterlevande makens egendom, uppgår till ett värde av fyra gånger prisbasbeloppet (3 kap 1 § andra stycket ÄB).

Sammanfattning
Utifrån din beskrivning av testamentets innehåll förstår jag det som att hustruns barn har rätt att få ut sina laglotter sålänge detta inte inkräktar på prisbasbeloppsregeln som jag beskrivit ovan.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny.

Vänligen,

Lars Bergström
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
B0Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-29 15:29
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (956)
2019-09-16 Hur ärver särkullbarn?
2019-09-15 Vem ärver min mors man?
2019-09-08 Har mitt barn sedan det tidigare förhållandet rätt att ärva någon del även fast jag ej står som ägare på huset? Och vad gäller vid andra tillgångar om jag tex har en stor summa pengar på banken?
2019-09-08 Vad gäller vid arv för särkullbarn?

Alla besvarade frågor (72865)