Särkullbarn och testamente

2019-08-29 i Särkullbarn
FRÅGA
Min pappa och hans hustru skrev ett testamente sinsemellan där det skulle sitta i orubbat bo om någon av dem gick bort samt ha full förfoganderätt över alla medel. När båda hade gått bort skulle arvet delas ut.Nu har hustrun gått bort , och hennes barn vill att bouppteckningen skall gälla och 50% av alla tillgångar är deras. m a o att deras testamente inte är giltigt.Vad gäller ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB).

Testamente
Om jag förstår dig rätt så stod det i testamentet att antingen din pappa eller hustrun skulle ha full förfoganderätt över tillgångarna vid den andres bortgång och att arvsskifte skulle ske då de båda gått bort. Man kan genom testamente åsidosätta den legala arvsordningen med begränsningen att bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott vilket jag kommer att förklara vad det innebär.

Laglott
När en person gått bort och inget testamente finns så delar bröstarvingarna i första hand på den avlidnes kvarlåtenskap, detta kallas arvslott. Hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvinge utgör dennes laglott (7 kap 1 § ÄB). Rätten till laglott går som sagt inte att begränsa genom testamente.

Särkullbarn och prisbasbelopp
Jag förstår det som att hustruns barn inte är deras gemensamma barn. Detta kallar man för särkullbarn. Särkullbarn har rätt att få ut sin del av arvet direkt (3 kap 1 § första stycket ÄB). En efterlevande make har dock alltid rätt att få ut så mycket av kvarlåtenskapen att det, tillsammans med den efterlevande makens egendom, uppgår till ett värde av fyra gånger prisbasbeloppet (3 kap 1 § andra stycket ÄB).

Sammanfattning
Utifrån din beskrivning av testamentets innehåll förstår jag det som att hustruns barn har rätt att få ut sina laglotter sålänge detta inte inkräktar på prisbasbeloppsregeln som jag beskrivit ovan.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny.

Vänligen,

Lars Bergström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1062)
2020-07-11 Kan en avliden makes barn göra anspråk på den efterlevandes makens bostad och som var parets gemensamma, trots att det är den senare som köpt bostaden?
2020-07-03 Arvskifte - barn från tidigare förhållande
2020-06-30 Spendera särkullbarnens efterarv?
2020-06-30 Särkullbarns rätt till arv

Alla besvarade frågor (81795)