Särkullbarn och testamente

2018-11-08 i Särkullbarn
FRÅGA
Mina två barns far har avlidit nyligen, vi separerade för länge sedan Han är omgift sedan några år år. Där finns det inga gemensamma barn. Testamente finns om orubbat bo. Bostaden är en bostadsrätt Nu finns bara ett barn kvar i livet. Vad är det som gäller? Vem ärver den döde sonens del, går det över till hans bror?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din son är särkullbarn i förhållande till sin far och den nya maken. Detta innebär bland annat att han har rätt att få ut sitt arv direkt efter sin fars död, trots testamentet. I och med att testamentet säger att den nya maken ska få sitta kvar i orubbat bo får dock faderns avsikt anses vara att den efterlevande maken ska få ärva honom i första hand. Det innebär att din son inte har rätt till hela sin arvslott utan bara till halva arvslotten (laglott). Eftersom din levande son verkar vara sin fars enda barn är hans arvslott 100 % av kvarlåtenskapen, det innebär att laglotten är 50 % av kvarlåtenskapen.

Genom att respektera testamentet får din son inget arv i nuläget. Istället får han ut arvet efter sin far då den efterlevande maken dör, så kallat efterarv. Fördelen med det är att faderns avsikter respekteras och dessutom att sonen får ut en större andel av kvarlåtenskapen i arv eftersom han då får hela arvslotten och inte bara sin laglott. Han får då alltså 100 % av kvarlåtenskapen efter sin far.

Angående din avlidne sons del går denna över till din levande son som nu är den enda bröstarvingen efter den avlidne fadern.

Sammanfattningsvis gäller att din son kan få ut 50 % av kvarlåtenskapen efter sin far nu genom att inte respektera testamentet. Han har då inte rätt till ytterligare arv när den efterlevande maken avlider. Mitt råd är istället att din son respekterar testamentet och tar ut sin fulla arvslott i efterarv efter den efterlevande maken dör. Det resulterar i en större andel arv för din son och gör att hans fars kvarlåtenskap disponeras som han önskade.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!
Med vänlig hälsning,

Jonas Wester
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (964)
2019-10-13 Ärver särkullbarn vid tillämpning av 12 kap. 2 § äktenskapsbalken?
2019-10-13 Arvsfördelning? "Bröstarvinge, faders fru och adoptivdotter"
2019-10-02 Vad gäller för särkullsbarns arv?
2019-10-02 Barns rätt att ärva vid ett upprättat äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (73715)