Särkullbarn och testamente

2016-11-01 i Särkullbarn
FRÅGA
Vad händer om min make skulle dö före mig? Vi är gifta, har två gemensamma barn och sen så har min make en dotter i ett äktenskap före vårt.Min man och jag har ett hus som vi äger tillsammans (hälften var). Huset är taxerat till 400.000 men skulle vi sälja kan jag tänka att vi får 1,5 miljoner. Huspriserna har plötsligt stigit i höjden i vårt område. Hälften av huset är mitt, ärver jag hälften av makens del i huset och barnen den andra hälften?Hur är det i en bouppteckning? Hur ska t ex ett hus värderas? Man kan väl göra en bouppteckning själv om alla inblandade parter godkänner den?Vi har skrivit ett egenförfattat testamente "Vi undertecknade förordnar härmed såsom vår yttersta vilja och testamente att den av oss som överlever den andra skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap. Efter bådas vår död skall kvarlåtenskapen fördelas mellan våra arvingar enligt lag. Detta arv skall vara enskild egendom." Bevittnat av två personer.Vad är enskild egendom? Kan jag säga att det jag har på mitt bankkonto (har alltid tjänat betydligt mer än maken) är min enskilda egendom? Väntar på ett arv, hur kan jag få detta till enskild egendom?Det är väl egentligen så att jag är rädd att särkullsbarnets del blir så stor att jag måste flytta från huset om maken skulle gå bort före mig...Särkullsbarn/laglott/arvslott - vad har barnet rätt att ta ut vid ett ev dödsfall?Många frågor ...Tacksam för svar :)
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Jag ska försöka så gott jag kan att förklara rättsläget vid situationen du beskriver.

När din make dör kommer er egendom som utgör giftorättsgods att ingå i bodelningen och efter att era gemensamma skulder dragits från ert giftorättsgods kommer denna summa att fördelas lika mellan er. Det är egendomsförhållandena som föreligger den kritiska dagen som är relevant och som man tittar på. Den kritiska dagen, i det fall din make går bort och bodelning sker pga hans död, är dödsdagen. Alltså den egendom ni har på dödsdagen är relevant vid bouppteckningen. Värderingen av denna egendom görs efter marknadsvärdet på värderingsdagen – dvs inte marknadsvärdet på dödsdagen utan man utgår av praktiska skäl från marknadsvärdet som föreligger först den dagen man värderar egendomen i samband med bouppteckningen.

Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom!
Egendom kan endast bli/vara enskild om denna egendom blivit/är det genom äktenskapsförord eller tredjemansförordnande.
Din lön på ditt bankkonto utgör därför giftorättsgods. Huset ni äger gemensamt är vad jag förstår också giftorättsgods som kommer att ingå i bodelningen mellan er (eftersom det inte framgår av din fråga att det på något sätt upprättats äktenskapsförord om att huset är enskild egendom eller att exempelvis någon av er ärvt huset som enskild egendom)
Vad gäller arvet du just nu inväntar bör du i det fall arvlåtaren inte förordnat om att det tillfaller dig som din enskilda egendom, tillsammans med din make upprätta ett äktenskapsförord där ni reglerar att detta arv ska utgöra din enskilda egendom.
Enskild egendom är egendom som inte kommer att ingå i er bodelning eftersom att det endast är giftorättsgods som ingår i bodelningen.
Enskild egendom, om sådan finns, ingår endast i kvarlåtenskapen.
Din makes kvarlåtenskap utgörs av det han erhåller efter bodelning och hans eventuella enskilda egendom.

Exempel:
Vi låtsas att ert giftorättsgods efter att era gemensamma skulder har dragits uppgår till 200 000 kr. Ni båda erhåller då 100 000 kr var efter en bodelning.
100 000 kr är dina och 100 000 kr kommer att ingå i din makes kvarlåtenskap tillsammans med hans eventuella enskilda egendom.
Vi låtsas att din make har enskild egendom på 50 000 kr.
I detta exempel uppgår därför din makes kvarlåtenskap till 150 000 kr (100 000 kr från bodelningen + 50 000 kr som var hans enskilda egendom).
Din makes dotter från hans tidigare äktenskap betecknas juridiskt sätt som ett särkullbarn. Din make har tre stycken barn totalt varav två stycken är era gemensamma - ett är särkullbarn. Det är bröstarvingar(barn) som i första hand ärver. Din makes kvarlåtenskap ska därför fördelas mellan hans bröstarvingar. De ska således ärva 1/3 var av hans kvarlåtenskap – dvs 50 000 kronor utgör varje barns arvslott.

UTAN ett testamente innebär din makes bortgång en direkt rätt för särkullbarnet att få ut sin arvslott som utgör en tredjedel av kvarlåtenskapen, dvs 50 000 kr.
Vad gäller era gemensamma barn tillfaller istället deras arvslotter som tillsammans blir 100 000 kronor dig. Era gemensamma barn har rätt till sitt arv först när du går bort, dvs de har rätt till efterarv.

MEN eftersom att ni har upprättat ett testamente, som jag tolkar det innebär att all kvarlåtenskap ska tillfalla dig, kommer detta testamente att styra fördelningen av arvet efter din make.
I och med ert testamente kommer all din makes kvarlåtenskap förutom den egendomen som inte kan testamenteras bort enligt lag, att tillfalla dig. Bröstarvingar kan nämligen inte göras helt arvlösa. Det som man inte kan testamenteras bort enligt lag är bröstarvingars rätt till sin laglott (dvs hälften av dennes arvslott).
Om vi återgår till exemplet har särkullbarnet en rätt att erhålla sin laglott vid ett sådant testamente, som i så fall i mitt exempel blir 25 000 kr dvs en 1/6. Särkullbarnet måste inom 6 månader från det att denne har delgivits testamentet påkalla jämkning av testamentet, vilket innebär att denna måste göra gällande sin rätt att få ut sin laglott hos testamentstagaren, dvs hos dig eller vid domstol.
Särkullbarnet kan alltid avstå från denna rätt att direkt få ut sitt arv till förmån för den efterlevande maken, dvs dig, och först ta del av sitt arv vid din bortgång. Dock är det helt upp till särkullbarnet att besluta om detta.
Era två gemensamma barn har rätt till efterarv eftersom denna del av kvarlåtenskapen kommer att tillfalla dig då ni är gifta – era gemensamma barns arv efter sin pappa får de ut först när du går bort.

Mitt råd till dig är göra en ungefärlig uträkning på din makes kvarlåtenskap - då kan du undersöka laglottens storlek och på så sätt få en tydligare överblick på den framtida ekonomiska situationen din makes bortgång kommer innebära.

Jag hoppas att svaret har varit till hjälp.


Mimmi Orrenius
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll