Särkullbarn och ena makes bostadsrätt

Hejsan! Jag och min man har idagsläget inga gemensamma barn, han har dock en dotter på 16 år sedan tidigare. Jag undrar nu vad som gäller med min bostadsrätt om min man skulle avlida. Jag äger den till 100% är detta något hon kan göra anspråk på om han avlider?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt huvudregeln utgör alla egendom som inte är makes enskilda s k giftorättsgods, vilket ska delas lika vid en ev. bodelning (se 7 kap. 1-2 §§, 10 kap. 1 §, 11 kap. 3 § äktenskapsbalken, ÄktB). Enskild egendom är främst sådan som genom äktenskapsförord undantagits eller som den ena maken fått i arv/testamente/gåva med förbehåll om att egendomen i fråga ska vara enskild. Såvida detta inte har skett utgör bostadsrätten giftorättsgods vilket medför att din make har rätt till halva bostaden vid bodelning.

Om din make avlider före dig kommer hans dotter som särkullbarn kunna kräva ut sitt arv direkt (se 3 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Såvida han inte har några andra barn är hon ensam arvinge och har således rätt till hela arvet efter honom enligt 2 kap. 1 § ÄB (om inte testamente finns som stadgar något annat). Hon har då rätt till den halva av giftorättsgodset som är din makes, vari bostadsrätten ingår. Således kan hon komma att göra anspråk på bostaden. Om du önskar att undvika att så sker då du äger hela bostadsrätten skulle jag rekommendera att ni upprättar ett äktenskapsförord där det tydligt framgår att bostadsrätten utgör din enskilda egendom (7 kap. 3 § ÄktB). Om du vill kan Lawlines samarbetspartners hjälpa dig med det här.

Hoppas du fått svar på dina funderingar!

Vänliga hälsningar,

Linnea RanvingeRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning