Särkullbarn och efterarv

Jag har med hjälp av jurist på banken upprätta och upphävt och rivit ett inbördes testamente mellan mej och min nu avlidne make. Han har två barn och jag två.

Särkullbarnen fick omedelbart ut sin laglott av arvet. Jag har med fri förfoganderätt erhållit kvarlåtenskapen efter min makes bortgång.

i första testamentet står inskrivet att efter bådas bortgång skall all kvarvarande kvarlåtenskap tillfalla alla våra barn minus vad tidigare kan ha erhållit i arv.

Min fråga är I nya testamentet har jag som yttersta vilja att min egendom ska tillfalla mina barn.

Eller ska min avlidnes makes barn ha mer i arv när jag dör.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Om jag tolkar dig rätt har du med fri förfoganderätt ärvt din make genom testamente. Dina särkullbarn har i samband med deras fars bortgång endast utfått laglotten. Att ärva med fri förfoganderätt innebär att man i stort sett får göra vad man vill med pengarna/egendomen förutom att testamentera bort eller strö osedvanligt stora gåvor omkring sig. Har du ärvt med fri förfoganderätt har din makes barn ett anspråk på efterarv. Det man ärvt med fri förfoganderätt kan således inte testamenteras bort. Om du ändå gör så kan särkullbarnen, vid din bortgång, klandra testamentet.

Efterarvets storlek, dvs hur mycket av din kvarlåtenskap som ska tillfalla din makes barn, bestäms som en kvotdel av din totala förmögenhet. Exempel: Den egendom du fått med fri förfoganderätt genom testamente är värda 100.000 kr vid din makes bortgång. Vid det tillfället har du en total förmögenhet på 1.000.000 kr inklusive de 100.000 kr du fått från din bortgångne make. Du äger då 10 % med fri förfoganderätt. När du några år senare går bort har värdet på din totala förmögenhet stigit till 1.200.000 kr. Din makes barn ska då erhålla ett efterarv på 10 % av 1.200.000 kr, dvs 120.000 kr. Efterarvet är alltså en andel i din kvarlåtenskap och inte ett fast nominellt belopp. Efterarvet ökar eller minskar helt enkelt proportionerligt med din totala förmögenhet.

Sammanfattningsvis: Om du har ärvt med fri förfoganderätt har dina särkullbarn ett anspråk på efterarv. De ska således ha en kvotdel av din kvarlåtenskap vid din bortgång. Pengarna/egendomen du ärvt med fri förfoganderätt kan inte testamenteras bort. Notera dock att ett sådant testamente inte automatiskt blir ogiltigt utan det krävs att särkullbarnen vid bouppteckningen klandrar testamentet.

Hälsningar

Viktor LennartssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”