Särkullbarn och efterarv

Hej! Min mamma har en son sedan tidigare och är sedan länge gift med min far. Vad händer om min far går bort? Mamma ärver då hans pengar, del i huset osv. När min mor sedan en dag går bort delar jag och min halvbror då lika på arvet? Min pappa vill inte att "hans" del ska gå till min halvbror, hur kan han förhindra detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är riktigt som du skriver att den efterlevande maken ärver allt om de gemensamma barnen är enda arvingar (se 3 kap. 1 § ärvdabalken, ÄB). Således kommer din mamma att ärva alltsammans om din pappa avlider först. Det är dock inte detsamma som att egendomen ska ses som hennes när hennes arv sedan ska skiftas. Hon har nämligen inte rätt att testamentera bort den egendom hon fått efter din far (se 3 kap. 2 § 1 st. sista men. ÄB). 

Istället finns det något som heter efterarv som reglerar hur stor del av boet som tillhör vardera makens arvingar när båda har avlidit. Det räknas ut på så sätt att man jämför den först avlidne makens tillgångar med den totala summan av hela arvet när båda makarna avlidit. Om vi för enkelhetens skull säger att den egendom som tillföll den efterlevande makan utgör 1/2 av den totala summan när båda avlidit innebär det följande. 1/2 av det totala arvet efter båda makarna kommer att "reserveras" till den först avlidne makens arvingar (se 3 kap. 2 § 1 st. ÄB). Den andra halvan kommer sedan att tillfalla den sist avlidne makens arvingar, du och din halvbror kommer alltså att få dela på halva arvet (dvs. 1/4 av det totala arvet vardera) medan den andra halvan enbart kommer att tillfalla dig. Den utgör det arv du har rätt till efter din pappa. Din totala arvslott kommer i slutändan att utgöra 3/4 (1/4 från din mamma och 2/4 från din pappa) medan din halvbror, särkullbarnet, enbart kommer att få ut 1/4 av all egendom sedan även den efterlevande maken har avlidit.


Om det verkar invecklat så kan det hela sammanfattas som att din pappas del inte kommer att gå till din halvbror då han inte är arvinge till din far. Att arvet går via din mamma, den efterlevande makan, förändrar inte detta.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Linnea RanvingeRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning