Särkullbarn och arvsavstående

Min hustru har en fastighet som vi bor i och som är hennes enskild egendom. Hon har ett särkullbarn och vi har ett gemensamt. Kan man i testamentet bestämma att jag kan bo kvar i huset fram till 70 års ålder även fast särkullbarnet har rätt att få ut sin arvslott. Det finns inga andra medel som kan användas för att köpa ut honom

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline.

När en make avlider sker en bodelning av makarnas egendom, men då huset är enskild egendom ingår det inte i bodelningen. Den kvarlåtenskap som tillhör din hustru samt hennes enskilda egendom ska sedan fördelas på arvingar. 

En testator kan genom testamente förfoga över hur egendom ska fördelas efter bortgång, men det finns begränsningar i denna förfoganderätt. En av dessa begränsningar är att en bröstarvinge alltid har rätt att få ut sin laglott. Laglotten är hälften av kvarlåtenskapen delat på antalet bröstarvingar. I ditt fall tillfaller hälften av kvarlåtenskapen bröstarvingarna, dessa får en fjärdedel var. 

I ditt fall innebär detta att vid din hustrus bortgång har hennes två barn rätt till att dela på hälften av hennes kvarlåtenskap. Den fjärdedel som tillhör ert gemensamma barn ärver och förvaltar du fram tills din bortgång då den tillfaller ert barn. Den fjärdedel som är särkullbarnets laglott har han/hon rätt att få ut direkt vid din hustrus bortgång, och detta kan hon inte begränsa genom testamente. Särkullbarn kan göra ett arvsavstående till förmån för dig och därmed tillfaller även denna del dig. Särkullbarnet avstår då från sitt arv tillfälligt och får ut det först vid din bortgång. 

Sammantaget kan din hustru genom testamente förfoga över hälften av sin kvarlåtenskap fritt och den andra halva ska tillfalla bröstarvingarna i olika omgångar.

Hoppas det gav svar på din fråga. 

Bästa hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning