Särkullbarn och arv

2016-03-04 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej! Vår (min och min brors) mormor gick nyligen bort och hon var då gift med en annan man än vår biologiske "morfar". De har ett gemensamt barn (adopterad) och vår mamma blir då ett sk. särkullbarn vad jag förstår. Nu är det så att vår mamma gick bort långt före sin mamma och då undrar jag hur ser fördelningen ut och vad blir vår arvslott ut i detta och hur reglerar man detta enklast. De finns inget äktenskapsförord eller testamente i det här fallet utan en gemensam behållning på ca. 1 500 000 kr
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Huvudregeln är att efterlevande make ärver, se 3 kap 1 § Ärvdabalken, och sedan ärver barnen med efterarv. Särkullbarn har dock rätt att få ut sitt arv direkt, även detta stadgas i 3 kap 1 § Ärvdabalken. Enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken ska arvlåtarens barn dela lika på arvet. Ifall någon av arvtagarna redan är avliden ska dess avkomlingar dela lika på dennes del av arvet, alltså du och din bror. Din mamma har i egenskap av särkullbarn rätt att få ut arvet direkt, denna rätt har även du och din bror. Det adopterade syskonet ärver däremot med efterarvsrätt.

Utifrån given information utgår jag från att 1 500 000 är behållningen i din mormors och hennes mans gemensamma bo efter att avdrag för ev. efterarv samt skulder etc har gjorts. Genom en bodelning ska i så fall din mormor och hennes man få hälften var, alltså 750 000 kr vardera. Din mormors kvarlåtenskap blir då 750 000 kr. Bröstarvingarna ska dela lika på detta arv, 375 000 kr vardera. På grund av efterlevande makes arvsrätt ärver din mormors man 375 000 kr och deras gemensamma barn ärver i sin tur med efterarv. Då er mamma gick bort före er mormor kommer du och din bror att få dela på hennes arvslott, er arvslott blir då 187 500 kr vardera.

Ovanstående visar hur ett arvskifte ser ut, men siffrorna kommer inte att vara de slutgiltiga. Vid en bodelning är det exempelvis möjligt för den efterlevande maken att välja att var och en behåller sin del av giftorättsgodset istället för att en hälftendelning sker, 12 kap 2 § Äktenskapsbalken. Är din mormors makes giftorättsgods värt mer innebär detta att kvarlåtenskapen efter din mormor kan komma att minskas. Utgifter för dödsboet ska också dras från kvarlåtenskapen, exempelvis begravningskostnader.

Det är möjligt för dödsbodelägarna (du, din bror och din mormors efterlevande make) att sköta bouppteckning och fördelning av arvet själva. Om ni inte vill sköta detta själva kan ni begära att tingsrätten förordnar en bouppteckningsman, alternativt en skiftesman om ni är oense om hur arvet ska fördelas.

Hoppas att detta svar hjälpte och vänd dig gärna till Lawline igen om du har ytterligare frågor.

Vänligen

Evelina Largren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1127)
2021-01-17 Särkullbarns arvsrätt
2021-01-15 Fördelning av arv mellan efterlevande maka och särkullbarn
2021-01-15 Finns det möjlighet att vänta med fördelning av arv till särkullbarn tills båda makarna gått bort?
2021-01-14 Kan min pappas fru testamentera bort arvet?

Alla besvarade frågor (88213)