Särkullbarn och arv

Hej

A och B är gifta och har tre gemensamma barn. B har även tre barn sedan tidigare äktenskap.

Om B dör, hur fördelas då arvet efter honom?

Med vänlig hälsning

Jan

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken ska om arvlåtaren var gift kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Om arvlåtaren hade särkullbarn ärver dock den efterlevande maken särkullbarnens arvslott endast under förutsättning att särkullbarnen avstår sin arvslott till fördel för den efterlevande maken. Om särskullbarnen avstår sin arvslott har de i enlighet med 3 kap. 2 § ärvdabalken efterarvsrätt vid den efterlevande makens död.

Sammanfattningsvis: Om B dör delas B:s kvarlåtenskap upp i 6 lika stora delar. A och B:s gemensamma barn ärver 1/6 var. De gemensamma barnens andelar tillfaller dock i enlighet med 3 kap. 1 § ärvdabalken A. När A sedan avlider ärver de gemensamma inte endast A utan även B. Vid B:s bortgång kan B:s särkullbarn välja att antingen ta ut sin 1/6 direkt eller avstå sin arvsrätt till fördel för A. Vid ett sådant scenario har de rätt att få ut sitt arv från B vid A:s bortgång.

Med vänlig hälsning,

Jakob BorinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning