Särkullbarn kan jämka testamente som inskränker deras rätt till laglott

2020-05-19 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej,Min mammas man gick bort nu i april. Dom har inga gemensamma barn. Mammas man har 2 barn som nu vill göra anspråk på sitt fadersarv. Mamma och hennes man skrev ett testamente om att deras yttersta vilja är att den som överlever den andre skall erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt.Den eller de efterarvingar som klandrar detta testamente skall ej erhålla något efterarv utan dess eller deras arvslotter skall fördelas lika på övriga efterarvingar.Kan mamma sitta kvar i orubbat bo eller kan barnen få ut sin del av arvet?Hon är orolig för att inte kunna ha råd att bo kvar i deras gemensamma bostadsrätt.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Särkullbarn, d.v.s. barn utanför det äktenskap man var i vid dödsfallet, har enligt lag rätt att få ut sin del av arvet direkt (3 kap 1 § ärvdabalken). Finns ett testamente som begränsar rätten för ett särkullbarn att få ut sitt arv direkt, kan särkullbarnet påkalla jämkning av testamentet (7 kap 3 § ärvdabalken). Särkullbarnet har dock då endast rätt att jämka testamentet för att få ut sin laglott. En laglott är hälften av ens arvslott (7 kap 1 § ärvdabalken). Din mammas mans barns arvslotter är hälften var av vad deras far ägde. Deras laglott skulle alltså motsvara en fjärdedel var av hans kvarlåtenskap.

Ifall din mammas mans barn skulle välja att utnyttja sin rätt att jämka testamentet kommer de alltså kunna få ut sin laglott, d.v.s. en fjärdedel var av vad deras far ägde. Din mamma och hennes man har dock i testamentet skrivit att de i så fall förlorar rätten till resterande del av sitt arv, och alltså inte kommer att få något efterarv när din mamma avlider. Din mammas mans barn kan alltså välja att få hälften vad de har rätt till nu och inte få något mer senare, eller vänta och få ut hela sitt arv när din mor går bort.

Din mamma är alltså genom testamentet garanterad att få behålla hälften av arvet efter hennes make. Skulle särkullbarnen jämka testamentet borde din mamma totalt i slutändan äga 75 % av vad makarna ägde tillsammans, om ingen av makarna hade s.k. enskild egendom.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1127)
2021-01-17 Särkullbarns arvsrätt
2021-01-15 Fördelning av arv mellan efterlevande maka och särkullbarn
2021-01-15 Finns det möjlighet att vänta med fördelning av arv till särkullbarn tills båda makarna gått bort?
2021-01-14 Kan min pappas fru testamentera bort arvet?

Alla besvarade frågor (88143)