Särkullbarn har rätt till efterarv om basbeloppsregeln ger efterlevande make rätt att ärva

2019-07-11 i Särkullbarn
FRÅGA
Min far har avlidit och efterlämnar fyra barn som är gemensamma med änkan, som är min mor, samt två barn från ett tidigare äktenskap. Pappa saknade fast egendom och de egna pengarna räckte inte riktigt till begravningskostnaderna. Jag bedömer att värdet av mina föräldrars samlade tillgångar vid dödsfallet med god marginal understiger fyra basbelopp. Därför har jag begärt att kommunen ska utreda min fars ekonomi för att kunna besluta om en dödsboanmälan till Skatteverket.Nu undrar jag om mina äldre halvsyskon, som alltså inte får ut något arv efter sin far, automatiskt räknas som arvingar den dagen deras styvmor dör, eller om de behöver göra någon form av arvsavstående för att få del av ett eventuellt arv efter min mor. Hur går det i så fall till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vanligtvis har särkullbarn rätt att få ut sin del av arvet direkt, men den efterlevande maken ska efter bodelning alltid ha rätt till minst fyra prisbasbelopp ur den gemensamma egendomsmassan (3 kap 1 § ärvdabalken). Denna skyddsregel kallas basbeloppsregeln och går före ett särkullbarns rätt att få ut sitt arv efter sin förälder direkt. Istället får särkullbarnen då en rätt till s.k. efterarv efter sin förälder när den efterlevande maken dör (3 kap 2 § ärvdabalken). När din mor avlider kommer alltså dina halvsyskon att ha rätt till ett efterarv efter sin far. De behöver inte göra något arvsavstående utan rätten till efterarv får de automatiskt i och med att de inte hade något val om de ville få ut sitt arv direkt eller vänta tills din mor avled.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (993)
2020-01-16 Särkullbarns arvsrätt
2020-01-16 Särkullsbarns rätt
2020-01-15 Hur räknas arvet ut när min mor, som var omgift, avlidit?
2019-12-31 Vem har rätt att ärva med särkullsbarn?

Alla besvarade frågor (76367)