Särkullbarn har rätt att få ut sin laglott omedelbart

2016-02-14 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Vår mor är avliden men hennes make är i livet. Han är inte vår biologiske far.Vår mor har tre barn och hennes make har tre barn. Inga gemensamma barn.Vid bouppteckning finns mindre är fyra basbelopp kvar att fördela.Det finns ett testamente som ger maken 75% och vi barn på mammas sida 25% att fördela.Vad gäller? Kan vi kräva att få ut vår laglott? Eller måste vi vänta till maken avlider?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Då ni är särkullbarn (er mors make är inte er far) har ni rätt att få ut er laglott omedelbart. Laglotten utgör halva arvslotten, du och dina syskon ska således dela på hälften av er mors kvarlåtenskap.

Testamentet inskränker er rätt till laglott eftersom det föreskriver att 75 % av kvarlåtenskapen ska tilldelas er mors make. Ett testamente som inskränker rätten till laglott kan jämkas på begäran av en bröstarvinge. (se 7 kap. 3 § ärvdabalken). En jämkningsbegäran måste ske inom 6 månader från att bröstarvingen har tagit del av testamentet.

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1142)
2021-03-06 Den efterlevande makens rätt till bostaden framför bröstarvingarna
2021-02-28 Fördelning av arv
2021-02-26 Hur mycket ärver mina särkullbarn om jag och min make har ett inbördes testamente?
2021-02-23 Fråga om efterarv och andelsberäkning när en av arvtagarna är ett särkullbarn

Alla besvarade frågor (89927)