Särkullbarn har ingen arvsrätt efter sin förälders make/maka

2017-09-30 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej! Om jag är gift med min man och vi har ett gemensamt barn och han har ett barn sen tidigare och jag går bort först, då ärver min man allt. Ponera att jag har ett eget konto med 100.000 kr. Min man ärver alltså 100.000. Sen går min man bort och pengarna finns kvar. Då ärver vårt gemensamma barn hälften och hans barn hälften vilket innebär att indirekt får särkullebarnet hälften av mina pengar. Kan man skriva i testamente att enbart vårt gemensamma barn ska ärva mig vid bortgång och inte min man för att undvika att särkullebarnet får hälften av mina pengar? Med vänlig hälsning, Lisen
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är, enligt huvudregeln, bröstarvingar som ärver en avliden i första hand (2 kap 1 § Ärvdabalken). Var den avlidna gift så är det dock maken som ärver, förutsatt att den avlidna inte har några särkullbarn (3 kap 1 § Ärvdabalken).

När sedan även den efterlevande maken går bort ska hälften av boet tillfalla den först avlidna makens arvingar (3 kap 2 § Ärvdabalken). Det görs alltså en bodelning där hälften av boet anses tillhöra den efterlevande maken och hälften anses tillhöra den först avlidna maken. Din makes särkullbarn har alltså ingen arvsrätt efter dig. Jag illustrerar detta nedan.

- Tillgångarna efter den efterlevande maken värderas till 200 000 kr.

- Efter bodelningen beräknas de avlidna makarnas tillgångar till 100 000 kr vardera.

- Gemensamt barn ärver från båda makarna. Applicerar vi detta exempel på ditt fall skulle alltså ert gemensamma barn ärva 100 000 kr från dig och 50 000 kr från din make.

- Särkullbarnet, den efterlevande makens "egna" barn, ärver alltså 50 000 kr.

Som svar på din fråga behöver du alltså inte upprätta något testamente om du inte vill. I och med att din makes särkullbarn inte har någon arvsrätt efter dig så kommer din andel av arvet endast tillfalla ditt barn.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer Vestin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1248)
2021-11-29 Hur stor del ska särkullbarnet erhålla?
2021-11-25 Ska makar ärva vardera parts enskilda egendom då det endast finns barn utanför äktenskapet?
2021-11-24 Särkullbarn har rätt till arv direkt
2021-11-23 Hur fördelas arvet och kan bodelningen jämkas?

Alla besvarade frågor (97674)