Särkullbarn får ut sin arvslott direkt medan gemensamma barn mellan makar har rätt till efterarv

2019-08-07 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej! Jag undrar hur arvet efter min sjuka far kommer att fördelas? Jag har en syster, vi har samma pappa. Hennes mor är gift med vår pappa. Vad händer när hon går bort? Hon är är också sjuk.. Hennes son ( som hade en annan pappa) dog för några år sedan. Men hon har två barnbarn efter honom. Hoppas ni förstår min fråga, allt känns lite rörigt.. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av arvsrättslig karaktär och regleras främst i ärvdabalken (ÄB). Jag utgår från att testamente saknas då det inte framgår att sådant finns av frågeställningen.

Bröstarvingar ärver i första hand

Det är den avlidnes barn som ärver i första hand (2 kap. 1 § ÄB). Har något av barnen avlidit går rätten att ärva dennes del av arvet vidare till dennes barn (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta brukar kallar bröstarvingar. Är den avlidne gift och har man gemensamma barn ärver maken de gemensamma barnens andelar av arvet med fri förfoganderätt och de gemensamma barnen får istället rätt till efterarv när den andra maken avlider (3 kap. 1 § och 2 § ÄB). Särkullbarn (barn som endast är barn till en av makarna) har rätt att få ut sin arvslott direkt när föräldern avlider, även om det finns en make (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att det är du och din syster som är bröstarvingar efter din far. Du är särkullbarn eftersom hans maka inte är din mamma, du får därför ut din del av arvet direkt. Din systers del av arvet kommer din pappas maka få och din syster får efterarvsrätt med en viss kvotdel. Denna kvotdel får hon sedan ut när hennes mamma avlider. Efterarvet beräknas innan arvet efter mamman delas ut, din syster har alltså rätt till efterarv från er pappa innan hennes mammas arvingar får ta del av arvet efter mamman.

Arvet efter din pappas maka

Din syster och hennes brors barn är bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Efter att din syster har fått ut efterarvet efter er pappa kommer kvarlåtenskapen fördelas mellan dem så att din syster får ½ och brorsbarnen får ¼ var (de får dela på deras pappas arvslott som var ½ om han hade levt).

Hoppas detta gjorde saker och ting lite klarare för dig. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
1 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-07 14:15
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (957)
2019-09-21 Arvsrätt när alla barnen inte är gemensamma
2019-09-16 Hur ärver särkullbarn?
2019-09-15 Vem ärver min mors man?
2019-09-08 Har mitt barn sedan det tidigare förhållandet rätt att ärva någon del även fast jag ej står som ägare på huset? Och vad gäller vid andra tillgångar om jag tex har en stor summa pengar på banken?

Alla besvarade frågor (72982)