Särkullbarn får ut sin arvslott direkt medan gemensamma barn mellan makar har rätt till efterarv

Hej! Jag undrar hur arvet efter min sjuka far kommer att fördelas? Jag har en syster, vi har samma pappa. Hennes mor är gift med vår pappa. Vad händer när hon går bort? Hon är är också sjuk.. Hennes son ( som hade en annan pappa) dog för några år sedan. Men hon har två barnbarn efter honom. Hoppas ni förstår min fråga, allt känns lite rörigt.. Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av arvsrättslig karaktär och regleras främst i ärvdabalken (ÄB). Jag utgår från att testamente saknas då det inte framgår att sådant finns av frågeställningen.

Bröstarvingar ärver i första hand

Det är den avlidnes barn som ärver i första hand (2 kap. 1 § ÄB). Har något av barnen avlidit går rätten att ärva dennes del av arvet vidare till dennes barn (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Detta brukar kallar bröstarvingar. Är den avlidne gift och har man gemensamma barn ärver maken de gemensamma barnens andelar av arvet med fri förfoganderätt och de gemensamma barnen får istället rätt till efterarv när den andra maken avlider (3 kap. 1 § och 2 § ÄB). Särkullbarn (barn som endast är barn till en av makarna) har rätt att få ut sin arvslott direkt när föräldern avlider, även om det finns en make (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att det är du och din syster som är bröstarvingar efter din far. Du är särkullbarn eftersom hans maka inte är din mamma, du får därför ut din del av arvet direkt. Din systers del av arvet kommer din pappas maka få och din syster får efterarvsrätt med en viss kvotdel. Denna kvotdel får hon sedan ut när hennes mamma avlider. Efterarvet beräknas innan arvet efter mamman delas ut, din syster har alltså rätt till efterarv från er pappa innan hennes mammas arvingar får ta del av arvet efter mamman.

Arvet efter din pappas maka

Din syster och hennes brors barn är bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Efter att din syster har fått ut efterarvet efter er pappa kommer kvarlåtenskapen fördelas mellan dem så att din syster får ½ och brorsbarnen får ¼ var (de får dela på deras pappas arvslott som var ½ om han hade levt).

Hoppas detta gjorde saker och ting lite klarare för dig. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här.

Linn LindelöfRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning