Särkullbarn, efterarv och fördelning av arv

Hej! Undrar hur det är med arvsrätten här.. A och B är gifta. A har ett barn C med en avliden maka. A och B har också ett gemensamt barn D. A är nu avliden. hur fördelas arvet mellan C. D och B nu och hur fördelas det mellen C och D när B avlider? Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förutsätter att något testamente inte har upprättats. I annat fall gäller det före dessa regler så länge det inte kränker bröstarvingarnas rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, ärvdabalken 7 kap. 1 §.

Vid dödsfall ska en bodelning ske innan arvskifte äger rum, det följer av ärvdabalken 23 kap. 1 § 2 st. Bodelningen sker enligt reglerna i äktenskapsbalken. Därefter är huvudregeln att arvet fördelas lika mellan den avlidnes barn, ärvdabalken 2 kap. 1 §. När den avlidne är gift får dock makan B fri förfoganderätt över arvet. Särkullbarn (C) ärver dock direkt enligt 3 kap. 1 § om barnet inte väljer att avstå enligt 3 kap. 9 §. När A går bort tillfaller alltså 50 % av A:s tillgångar C och 50 % B.

Vid makans (B) bortgång ärver barnet (D) både de tillgångar makan fått fri förfoganderätt över vid makens (A) bortgång och makans egna tillgångar. Har C avstått från arv vid A:s bortgång har C som sagt rätt till efterarv. Rätten till efterarv följer av 3 kap. 2 §. Det efterarv C (om denne avstått arv tidigare) och D ska dela på består av en andel av B:s tillgångar som är lika stor som den andel som tillgångarna B fick med fri förfoganderätt vid arvsskiftet efter A:s bortgång utgjorde av B:s sammanlagda tillgångar vid det tillfället.

Räkneexempel: B har 7 MKR och får vid arvsskiftet efter A 3 MKR. Hon har nu 10 MKR. Tillgångarna som tillfördes genom arvsskiftet utgör alltså 30 % av hennes sammanlagda tillgångar. När B går bort är hennes tillgångar värderade till 20 MKR. 30 % av hennes tillgångar, 6 MKR, ska tillfalla D och eventuellt C genom efterarv. C och D får i sådant fall 3 MKR vardera i form av efterarv. Resterande 14 MKR tillfaller D i egenskap av ensam bröstarvinge.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”