FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn30/06/2014

Särkullbarn, efterarv och fördelning av arv

Hej! Undrar hur det är med arvsrätten här.. A och B är gifta. A har ett barn C med en avliden maka. A och B har också ett gemensamt barn D. A är nu avliden. hur fördelas arvet mellan C. D och B nu och hur fördelas det mellen C och D när B avlider? Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förutsätter att något testamente inte har upprättats. I annat fall gäller det före dessa regler så länge det inte kränker bröstarvingarnas rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten, ärvdabalken 7 kap. 1 §.

Vid dödsfall ska en bodelning ske innan arvskifte äger rum, det följer av ärvdabalken 23 kap. 1 § 2 st. Bodelningen sker enligt reglerna i äktenskapsbalken. Därefter är huvudregeln att arvet fördelas lika mellan den avlidnes barn, ärvdabalken 2 kap. 1 §. När den avlidne är gift får dock makan B fri förfoganderätt över arvet. Särkullbarn (C) ärver dock direkt enligt 3 kap. 1 § om barnet inte väljer att avstå enligt 3 kap. 9 §. När A går bort tillfaller alltså 50 % av A:s tillgångar C och 50 % B.

Vid makans (B) bortgång ärver barnet (D) både de tillgångar makan fått fri förfoganderätt över vid makens (A) bortgång och makans egna tillgångar. Har C avstått från arv vid A:s bortgång har C som sagt rätt till efterarv. Rätten till efterarv följer av 3 kap. 2 §. Det efterarv C (om denne avstått arv tidigare) och D ska dela på består av en andel av B:s tillgångar som är lika stor som den andel som tillgångarna B fick med fri förfoganderätt vid arvsskiftet efter A:s bortgång utgjorde av B:s sammanlagda tillgångar vid det tillfället.

Räkneexempel: B har 7 MKR och får vid arvsskiftet efter A 3 MKR. Hon har nu 10 MKR. Tillgångarna som tillfördes genom arvsskiftet utgör alltså 30 % av hennes sammanlagda tillgångar. När B går bort är hennes tillgångar värderade till 20 MKR. 30 % av hennes tillgångar, 6 MKR, ska tillfalla D och eventuellt C genom efterarv. C och D får i sådant fall 3 MKR vardera i form av efterarv. Resterande 14 MKR tillfaller D i egenskap av ensam bröstarvinge.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?