Särkullbarn bör ha rätt att göra ett partiellt avstående från sin rätt att få ut hela sitt arv direkt

2016-09-25 i Särkullbarn
FRÅGA
Kan man som särkullbarn göra ett partiellt arvsavstående enligt 3:9 ÄB eller krävs det att arvsavståendet är totalt? För om jag förstått det rätt så kan ett partiellt arvsavstående vara bra om man är rädd att kvarlåtenskapen vid den efterlevande makens död ska ha minskats drastiskt, jämfört med om man väljer att ta ut sitt arv vid den första makens död (dvs. föräldern till särkullbarnet).
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Mot bakgrund av att möjligheten för särkullbarn att få ut hela sitt arv direkt är en rättighet för särkullbarnet och då jag inte kunnat hitta några uttalanden på att ett partiellt arvsavstående inte skulle vara tillåtet bör det mot denna bakgrund vara tillåtet för ett särkullbarn att delvis avstå från att få ut sitt arv direkt.

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll