Särkullbarn - arvsrätt

Min far dog nyligen, han hade ett barn innan det nuvarande äktenskapet. I det nuvarande äktenskapet finns tre barn. Den som hjälpt oss med bouppteckningen säger att vår mamma skall ha hälften av kvarlåtenskapen, och att den andra hälften skall delas mellan mamma och särkullbarnet. Stämmer detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vid makes bortgång görs till att börja med en bodelning, för att konstatera vilken kvarlåtenskap som tillhör respektive make. För gifta makar utan äktenskapsförord utgör som huvudregel all egendom giftorättsgods som ska delas lika vid äktenskapsskillnad eller när make går bort.

Vad gäller frågor om arvet tillämpas ärvdabalken, (ÄB).

Som huvudregel ärver efterlevande make den avlidne makens egendom, se 3:1 ÄB, och att barnen därefter har efterarvsrätt när den efterlevande maken dör. Dock, om den avlidne maken har särkullbarn så kan denna välja att få ut sitt arv direkt, 3:9 ÄB.

I det fall du beskriver i frågan, där det finns ett särkullbarn och utöver det tre ytterligare bröstarvingar beräknas särkullbarnets arvslott utgöra 25 %. Det för att arvlåtarnas barn har lika stor lott till arvet, 2:1 2 st. ÄB.

Särkullbarnet kan alltså kräva ut 25% av sin pappas kvarlåtenskap direkt vid hans bortgång, alternativt låta den efterlevande maken ärva det för att välja att först när hon dör, ta ut sin arvslott.

Jag hoppas att du är nöjd med mitt svar.
Återkom med ytterligare frågor om det är något som du fortfarande tycker är oklart.

Allt gott!

Vänligen,

Anna PieschlRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”