Särkullbarn - arvslott och laglott

Hej! Ett gift par saknar gemensamma barn men den ene har ett särkullebarn. Maken medvsärkullebarnet avlider. Inget testamente finns. Visst kan särkullebarnet få ut sin arvslott? Med ett testamente skulle man kunna reducera vad särkullebarnet kan få till laglotten?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om en person är gift när den avlider ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Det finns dock ett undantag. Om den avlidne efterlämnar ett barn som inte är den efterlevande makens barn (ett särkullbarn) har maken rätt till kvarlåtenskapen endast om arvingen avstår från sin rätt i enlighet med 3:9 Ärvdabalk (1958:637) (ÄB), 3:1 ÄB.

I ÄB finns en regel som säger att en bröstarvinge (den avlidne personens barn) alltid har rätt till laglott, 7:1 ÄB. Laglotten utgör halva arvslotten. Arvslotten består av den totala kvarlåtenskap som finns kvar efter den avlidne personen. Man kan således begränsa arvet så att barnet endast får sin laglott. För att begränsa arvet så att det endast avser laglotten bör maken som har ett särkullbarn skriva ett testamente där hen förklarar hur den vill att resten av tillgångarna ska fördelas.

Det finns flera formkrav som måste vara uppfyllda för att ett testamente ska vara giltigt. Ett testamente ska upprättas skriftligt med två vittnen. De två vittnena ska närvara då testator skriver under handlingen, 10:1 ÄB.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin BrännströmRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning