Särkullbarn arvslös?

2016-05-06 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej, Är särkullebarn och min far har nyligen dött. Efter att i många år ha ägt en fastighet till 100% så gav han denna i gåva till sin sambo 1998. De har 2 barn tillsammans. Är jag nu chanslös att få ärva min far. Fastigheten är värd minst 10 miljoner och båda har varit skrivna på adressen sedan 1982. Arvslös??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om arv finner du i ärvdabalken (ÄB). Arvsberättigade enligt denna lag är i första hand arvlåtarens barn enligt 2 kap. 1 § ÄB. Detta innebär att du har rätt att ärva din far ihop med din fars två andra barn. Enligt 2 kap. 1 § 2 st. ÄB ska alla barn ärva lika stor del. I ditt fall blir det en tredjedel var.

Bröstarvingar, dvs. arvlåtarens barn, kan inte bli arvslösa. Arvslotten kan dock inskränkas genom testamente. I de fall din far har ett testamente som innebär att du inte skulle få ärva tillkommer laglottsrätten enligt 7 kap. 1 § ÄB. Laglotten innebär att du får hälften av arvslotten. En bröstarvinge kan därmed inte via testamente göras arvslös. I de fall att testamente inte finns kommer du att ärva lika stor del av kvarlåtenskapen som din fars andra barn.

Sammanfattningsvis gäller det att du som bröstarvinge inte kan göras helt arvslös med eller utan testamente. Finns inget testamente gäller bestämmelserna i ÄB, finns testamente får du skydd för laglotten.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1127)
2021-01-17 Särkullbarns arvsrätt
2021-01-15 Fördelning av arv mellan efterlevande maka och särkullbarn
2021-01-15 Finns det möjlighet att vänta med fördelning av arv till särkullbarn tills båda makarna gått bort?
2021-01-14 Kan min pappas fru testamentera bort arvet?

Alla besvarade frågor (88131)