Särkullbarn arvslös?

Hej, Är särkullebarn och min far har nyligen dött. Efter att i många år ha ägt en fastighet till 100% så gav han denna i gåva till sin sambo 1998. De har 2 barn tillsammans. Är jag nu chanslös att få ärva min far. Fastigheten är värd minst 10 miljoner och båda har varit skrivna på adressen sedan 1982. Arvslös??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om arv finner du i ärvdabalken (ÄB). Arvsberättigade enligt denna lag är i första hand arvlåtarens barn enligt 2 kap. 1 § ÄB. Detta innebär att du har rätt att ärva din far ihop med din fars två andra barn. Enligt 2 kap. 1 § 2 st. ÄB ska alla barn ärva lika stor del. I ditt fall blir det en tredjedel var.

Bröstarvingar, dvs. arvlåtarens barn, kan inte bli arvslösa. Arvslotten kan dock inskränkas genom testamente. I de fall din far har ett testamente som innebär att du inte skulle få ärva tillkommer laglottsrätten enligt 7 kap. 1 § ÄB. Laglotten innebär att du får hälften av arvslotten. En bröstarvinge kan därmed inte via testamente göras arvslös. I de fall att testamente inte finns kommer du att ärva lika stor del av kvarlåtenskapen som din fars andra barn.

Sammanfattningsvis gäller det att du som bröstarvinge inte kan göras helt arvslös med eller utan testamente. Finns inget testamente gäller bestämmelserna i ÄB, finns testamente får du skydd för laglotten.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra HuzejrovicRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning