Särkulbarn - vad händer när min man dör?

2017-08-21 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej Min man och jag har precis köpt ett hus. Vi har 3 barn tillsammans och han har redan ett barn från ett annat förhållande. Barnet är inte dagligen i min mans liv. Dem träffas då och då.Vad hände med huset om min man dör?Ärver hon också trots att hon kommer aldrig att veta att vi köpte hus..Finns det möjlighet att skriva på papper att hon ska inte ärva någonting om min man dör?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att bröstarvingar (barn) ärver lika andel av den avlidne förälderns kvarlåtenskap. I ert fall innebär det att varje barn ärver en fjärdedel. Eftersom ni är gifta och tre av barnen är gemensamma kommer deras andelar av arvet att tillfalla dig med fri förfoganderätt. Era gemensamma barn får ut sitt arv först när du går bort. Detta innebär att om din man går bort har du rätt till tre fjärdedelar av tillgångarna, och din mans dotter har rätt till en fjärdedel.

Din mans dotter är ett så kallat särkullbarn (dvs. ett barn som endast den ena maken är förälder till). Särkullbarn har alltid rätt att direkt efter förälderns död få ut sitt arv, till skillnad från gemensamma barn som alltså inte ärver förrän den efterlevande maken går bort. Särkullbarn kan avstå sin rätt att få ut sitt arv direkt efter förälderns död, till förmån för den efterlevande maken. Det låter dock inte som att detta alternativ är aktuellt i ert fall.

Det finns möjligheter för er att på laglig väg minska din mans dotters andel. Din man kan till exempel skriva ett testamente som innebär att dottern endast har rätt till sin laglott, det vill säga hälften av arvslotten. I ditt fall innebär det att dottern ärver en åttondel av din mans kvarlåtenskap.

Ni har även möjlighet att skriva ett äktenskapsförord och förordna om att det du äger ska vara din enskilda egendom. Om din man går bort görs en bodelning där allt giftorättsgods delas lika mellan dig och dödsboet efter avdrag för skulder. Genom att förordna om att det du äger ska vara enskild egendom undantas detta från bodelningen.

Exempel om ni skriver ett testamente samt äktenskapsförord;

Ni äger 50 % vardera av huset.Du har rätt till 50 % av huset (genom enskild egendom) + 25 % (genom giftorätt).Alla fyra barn har rätt till en fjärdedel av de återstående 25 %, dvs. 6.25 % var. Ni begränsar dotterns andel till att endast omfatta laglotten, dvs hälften av arvslotten.Dottern har rätt till 3,125 % av huset. - Du köper ut dottern.

Sammanfattningsvis har din mans dotter rätt att få ut sitt arv direkt efter din makes död. Det finns dock olika ”knep” för att minska dotterns arv, men det går inte att göra henne arvlös. Om ni väljer att gå vidare med detta föreslår jag att ni kontaktar en jurist som hjälper er att upprätta dokumenten. Det är viktigt att den här typen av handlingar upprättas på ett korrekt sätt, för att undvika framtida bekymmer.

Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Anna Runelöv
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1197)
2021-07-26 Särkullbarns rätt till arv före fostermors rätt
2021-07-09 Särkullebarn och efterlevande make - vem har rätt till arvet?
2021-06-29 Hur fördelas arv när båda makarna har särkullbarn och ett gemensamt barn?
2021-06-28 Vad får min mans särkullbarn ut i arv direkt?

Alla besvarade frågor (94272)