FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt28/08/2019

Särbos rätt till änkepension

Hej

Mannen, vi är särbo och inte gifta har en obotlig sjukdom.

Han har två barn som kommer ärva honom.

Jag vill inte ha någonting.

Vad jag förstår ska man ha varit gifta i 5 år för att få änkepension?

Kan man på något annat vis"få ut" änkepensionen?

Fråga/svar får gärna publiceras, dock utan mitt namn.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan få ut en "änkepension" ifall din särbo skulle avlida.

Dina möjligheter att få del av änkepension eller annan liknande pension

Änkepension och andra likartade typer av efterlevandepension och stöd regleras i socialförsäkringsbalken (SFB) Änkepension regleras i 83 kap. SFB

För att kunna få änkepension krävs bland annat att man varit gift samt att äktenskapet ingåtts innan 1990. Av informationen du tillhandahåller i din fråga kan man redan här utesluta att det skulle bli aktuellt med änkepension i ditt fall.

Utöver änkepension finns omställningspension, denna regleras i 80 kap. SFB. För att ha rätt till omställningspension krävs att man är make eller med en make likställd person till den avlidne, den avlidne ska även varit försäkrad för förmånen enligt 4-6 kap. SFB. Med en make likställd person person avses en sambo som antingen tidigare varit gift med den avlidne, har eller har haft barn med den avlidne eller vid dödsfallet väntade barn med den avlidne. Av kriterierna som ställs upp i 80 kap. SFB framgår alltså att det inte är aktuellt med omställningspension i ditt fall.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att det utifrån den information som du tillhandahållit i din fråga inte är aktuellt med änkepension eller omställningspension. Det framgår av din fråga att du inte vill ärva något av din särbo, annars hade han kunnat upprätta ett testamente där del av hans kvarlåtenskap tillfaller dig för att trygga din försörjning i brist på andra alternativ.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Du kan även vända dig till pensionsmyndigheten med eventuella frågor om förmåner till efterlevande.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der TouwRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”