Särbos rätt till änkepension

2019-08-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
HejMannen, vi är särbo och inte gifta har en obotlig sjukdom.Han har två barn som kommer ärva honom.Jag vill inte ha någonting.Vad jag förstår ska man ha varit gifta i 5 år för att få änkepension?Kan man på något annat vis"få ut" änkepensionen?Fråga/svar får gärna publiceras, dock utan mitt namn.
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan få ut en "änkepension" ifall din särbo skulle avlida.

Dina möjligheter att få del av änkepension eller annan liknande pension

Änkepension och andra likartade typer av efterlevandepension och stöd regleras i socialförsäkringsbalken (SFB) Änkepension regleras i 83 kap. SFB

För att kunna få änkepension krävs bland annat att man varit gift samt att äktenskapet ingåtts innan 1990. Av informationen du tillhandahåller i din fråga kan man redan här utesluta att det skulle bli aktuellt med änkepension i ditt fall.

Utöver änkepension finns omställningspension, denna regleras i 80 kap. SFB. För att ha rätt till omställningspension krävs att man är make eller med en make likställd person till den avlidne, den avlidne ska även varit försäkrad för förmånen enligt 4-6 kap. SFB. Med en make likställd person person avses en sambo som antingen tidigare varit gift med den avlidne, har eller har haft barn med den avlidne eller vid dödsfallet väntade barn med den avlidne. Av kriterierna som ställs upp i 80 kap. SFB framgår alltså att det inte är aktuellt med omställningspension i ditt fall.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att det utifrån den information som du tillhandahållit i din fråga inte är aktuellt med änkepension eller omställningspension. Det framgår av din fråga att du inte vill ärva något av din särbo, annars hade han kunnat upprätta ett testamente där del av hans kvarlåtenskap tillfaller dig för att trygga din försörjning i brist på andra alternativ.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Du kan även vända dig till pensionsmyndigheten med eventuella frågor om förmåner till efterlevande.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
43Hallå Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com
2019-08-28 18:58
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3373)
2019-09-03 Vad händer med min enskilda egendom vid skilsmässa och dödsfall?
2019-08-28 Särbos rätt till änkepension
2019-08-27 Går det att skriva avtal om ensam vårdnad?
2019-08-25 Skillnader i hur egendom hanteras vid någons bortgång i samboförhållande och äktenskap

Alla besvarade frågor (72856)