Sannolikheten att man döms till fängelse för penningtvätt?

Jag undrade gällande min vän som har fått en kallelse misstänkt för penningtvättsbrott. Hon är dömd för ringa narkotikabrott och brott mot knivlagen, där var påföljden böter. Detta hände i år i mars. Är risken större för en hårdare påföljd pga att hon redan blivit dömd? Och vad gäller denna misstanke nu, så anser hon sig själv endast vara oaktsam för hon visste inte vart pengarna kom ifrån. Hon mår inte bra mentalt, blir utreden för PTSD just nu. Hon träffade en kille på en klubb som undrade om han kunde använda hennes konto. Eftersom hon inte mår bra, så sa hon ja. Sen kom detta som ett brev på posten. Hon mår självklart väldigt dåligt nu. Hon vill inte hamna i fängelse. Hur stor risk är det i hennes fall att påföljden blir fängelse?

Lawline svarar

  

Hej, 

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Det är svårt att ge ett närmevärde om påföljden blir fängelse eller inte. Anledningen är att domstolen gör bland annat en bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet och för det krävs en omfattande flerstegs analys av detaljer som inte frågan innehåller. 

Då det inte framgår brottslighetsgraden i frågan är min utgångspunkt att penningtvättsbrottet är ringa. Allmänt talar 6 § lagen om straff för penningtvättsbrott om att om penningtvättsförseelsen är ringa döms den tilltalade till böter eller fängelse i högst 6 månader. Detta är ett maximivärde. 

Enligt 30:6 brottsbalken första stycket, talas det om att den som har begått brott under allvarlig psykisk störning ska i första hand dömas till annan påföljd än fängelse. Till tillståndet allvarlig psykisk störning räknas bland annat psykiska funktionsnedsättningar som allvarlig depression med självmordstankar (Se Ågren, 31:3 Brottsbalk (1962:700), Karnov, 2022-07-30 (JUNO).  Vidare krävs det ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och brottet. Detta framgår av frågan att din vän mådde dåligt och till följd av det hade hon gått med på att lämna ut hennes konto. Enligt min mening finns det då ett orsakssamband. Bestämmelsen är en presumtion att domstolen då dömer din vän till en annan påföljd än fängelse om hon uppfyller villkoren för allvarlig psykisk störning. Detta gäller även om brottslighetsgraden är av normalgraden eller grov.

Att din vän har tidigare gjort sig skyldig till brott, är en omständighet som allmänt talar i straffskärpande riktning ( Se 29:4 Brottsbalken). Däremot ska det inte beaktas om den tilltalade tidigare dömts till annan påföljd än fängelse och återfallet medför att fängelse väljs som påföljd ( Se Ågren, 29:4 Brottsbalken 1962:700, Karnov, 2022-07-30 (JUNO). Detta innebär att om din vän inte fick fängelse som påföljd för dem tidigare brotten, kan de tidigare brotten inte bli en omständighet som leder till fängelse i det aktuella fallet. 

Avslutningsvis är det svårt att säga med säkerhet om påföljden blir fängelse eller inte, dock är min uppfattning att mer talar för att andra påföljder än fängelse blir aktuella om målet leder till ett domslut.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline

Vänliga hälsningar, 

David AlmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo