FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt01/02/2018

Samtycke vid försäljning av fastighet inom äktenskap vid allvarlig sjukdom

Om ett gift par där båda står som ägare till fastigheten och ena parten blir allvarligt sjuk och inte klarar att fatta beslut och skriva på handlingar.

Krävs det någon fullmakt eller liknande, om man skulle behöva sälja huset? Eller får den friska fatta egna beslut, och det räcker med dennes underskrift

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tillämpligt lagrum
Jag förstår det som att din fråga är om den ena parten i ett äktenskap kan sälja det gifta parets gemensamma fastighet utan samtycke då den ena parten lider av en allvarlig sjukdom. Bestämmelser om samägd fastighet hittar vi i lagen om samäganderätt (SamägL).

Kan man sälja fastigheten utan samtycke?
När två makar äger en fastighet tillsammans gäller att båda parter måste vara överens om att den ska säljas, 1 § SamägL.

Om det är så att den ena parten inte är kapabel till att fatta ett sådant beslut på grund av sin sjukdom bör man ansöka om att tillsätta en god man för denna part. En ansökan om god man kan skickas in direkt till Tingsrätten som i sin tur beslutar om en god man ska tillsättas.

Om den gode mannen och den andra maken inte kan enas om en försäljning finns alltid en rätt att påkalla exekutiv försäljning på offentlig auktion, 6 § SamägL.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Återkom gärna med fler frågor om något skulle vara oklart.

Vänligen

Lisa GustafssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000