Samtycke från make för att sälja hus

2016-07-27 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag vill sälja vårt hus men min fru motsättsigt det, hur ska jag agera?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Huvudregeln är att hus inte får säljas av en make utan den andra makens samtycke, denna bestämmelse finns i Äktenskapsbalken 7kap 5§( ÄktB 7:5). Denna regel gäller då huset är giftorättsgods. Giftorättsgods är allt det av makarnas egendom som inte är enskild egendom, äktenskapsbalken 7kap 1§. Dessutom krävs samtycke även om huset är enskild egendom genom äktenskapsförord om huset används som gemensam bostad av makarna, ÄktB 7:2, 7:5. Makarnas gemensamma bostad får dock säljas utan samtycke om bostaden är enskild egendom genom gåva, arv eller testamente, ÄktB 7:5.

Då jag inte vet om ert hus är gemensam bostad och inte heller om det är gifträttsgods kan jag inte ta ställning till om samtycke behövs i ert fall. Om samtycke inte behövs kan du sälja huset även om din fru motsätter sig det. Dock antar jag utifrån hur frågan är formulerad att samtycke krävs. För att sälja huset utan samtycke från din fru då detta krävs kan du ansöka hos domstol om tillstånd att sälja huset, ÄktB 7:8. Om domstolen bifaller ansökan så kan du använda det tillståndet för att ersätta det samtycke som annars skulle komma från din fru.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

MVH

Lisa Andersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3532)
2020-10-26 Vårdnad vid föräldrars bortgång
2020-10-26 Utvecklingen av kvinnans rättsliga ställning
2020-10-25 Får mitt barns förskola neka mig att använda ett smeknamn på mitt barn?
2020-10-25 Vad händer med sambons lån som tagits för utbyggnad om den sambon dör

Alla besvarade frågor (85586)