Samtal med barn under pågående utredning av socialtjänsten

2016-09-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Får socialnämnden prata med ett barn, barnet är fem år gammalt, utan att fråga föräldrarna om samtycke eller om vi har sagt nej?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Socialnämnden har en skyldighet att "...inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden" (se 11 kap. 1 § SoL (2001:453)). Det innebär att när socialnämnden får kännedom om något rörande barnet som kan komma att kräva en åtgärd av socialnämnden, är de skyldiga att påbörja en utredning. När utredning har påbörjats kan socialnämnden föra samtal med barnet.

Ett barn som endast är fem år gammalt och därför inte uppnått den ålder och mognad som krävs för att själv bestämma om något samtal skall hållas har socialnämnden möjlighet att hålla samtal med utan vårdnadshavarens samtycke (se 11 kap. 10 § tredje stycket SoL (2001:453)). Rent allmänt gäller dock att en utredning som rör barn ska bedrivas i samråd med barnets vårdnadshavare. Utgångspunkten är därför att vårdnadshavares inställning till att ett samtal hålls med barnet ska efterfrågas och i största möjliga mån beaktas.

Att socialnämnden kan hålla samtal med barnet utan vårdnadshavares samtycke motiveras av att vårdnadshavarna inte ska kunna hindra att samtal genomförs med barnet när det, i det enskilda fallet, är sakligt motiverat att hålla samtal. Det kan exempelvis handla om att det är nödvändigt att hålla samtal med barnet för att socialtjänsten ska kunna samla in tillräckligt med underlag för att avgöra om någon insats krävs eller i vilken omfattning behovet av insatser för barnet är. (se prop. 2009/10:192 s. 16)

Svaret på din fråga blir alltså att socialnämnden får hålla samtal med barnet, utan att hämta samtycke från dess vårdnadshavare och även om de har sagt nej. Socialnämnden bör dock, som ovan nämnt, efterfråga samtycke från föräldrarna och i varje enskilt fall beakta behovet av att hålla samtal med barnet.

Jag hoppas att detta gav dig svar på dina frågor men behöver du mer hjälp kan du boka tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger!

Johanna Matsdotter
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3565)
2021-01-17 Vilken lands lag gäller vid skilsmässa?
2021-01-17 Hej hur får man hem sitt barn?
2021-01-10 Får förvaltare neka en att gifta sig?
2021-01-06 Kan syskon flytta pengar från dement förälder?

Alla besvarade frågor (88130)