FrågaFAMILJERÄTTBodelning20/06/2015

Sammanblandning av enskild egendom och giftorättsgods

Jag har fått pengar i gåva av mina föräldrar. Jag planerar att sätta in pengarna i en fastighet tillsammans med min make. Vad händer vid en skilsmässa? Om pengarna är min enskilda egendom fortsätter de att vara det när jag satt in de in ett hus eller blir det giftorättsgods om jag skiljer mig?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga!

Rättsläget rörande den fråga du ställt anses dessvärre inte vara fullt klarlagd.

I Högsta domstolens dom i NJA 1992 s. 773 har emellertid en del vägledande uttalanden gjorts. Målet gällde två makar som vardera satte in pengar på ett bankkonto. Den ena maken tillförde pengar som utgjorde den makens enskilda egendom, den andra maken tillförde pengar som utgjorde den makens giftorättsgods.

Högsta domstolen sade att en insättning av pengar som utgjorde enskild egendom, på ett konto där även pengar som utgjorde giftorättsgods fanns, inte automatiskt medförde att pengarna som utgjorde enskild egendom blev giftorättsgods. Kontots behållning borde kunna anses vara enskild egendom till den del den motsvarar insatta medel av enskild natur. För detta krävdes dock, enligt högsta domstolen, att makarna genom bokföring eller på annat sätt sinsemellan hållit de skilda medelsslagen isär.


För din del skulle detta kunna tolkas som att de pengar som du planerar att använda dig av för att bekosta ett fastighetsköp skulle fortsätta att vara din enskilda egendom genom att en viss del av fastigheten anses utgöra din enskilda egendom. Detta förutsätter då att du och din make noga dokumenterat hur stor kvot av fastighetens värde som vid tidpunkten för fastighetsköpet motsvarades av de enskilda medel som du stoppade in i fastigheten.

Om du inte skulle kunna bevisa hur stor del av fastighetens värde som motsvaras av de enskilda medel som du satte in i fastigheten, kommer dock pengarnas karaktär av enskild egendom att försvinna, varmed hela fastigheten anses utgöra giftorättsgods. Om så blir fallet finns dock en möjlighet att, vid en eventuell bodelning, bodelningsresultatet jämkas. Du kommer då att få ta undan en del av din egendom från bodelningen, varmed den egendom som du delar med din make blir mindre. Detta kan särskilt bli fallet om du stoppat in stora summor av enskilda medel i fastigheten och ni varit gifta under en kort period (som huvudregel mindre än fem år, tidigare eventuellt samboende inräknat), se 12 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken. Hur stor del av ditt giftorättsgods som du får ta undan från bodelningen bestäms då av domstolen.

Då rättsfrågan, såsom jag inledningsvis nämnde, inte är fullt klarlagd finns dock en del frågetecken kring vad som egentligen händer när enskild egendom sammanblandas med giftorättsgods. Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med en färdig jurist så att du därmed fullständigt kan utreda de möjligheter du har att skydda din enskilda egendom. Vi på Lawline har ett samarbete med Familjens jurist. De har stor erfarenhet av sådana här typer av frågor. Du kan enkelt boka tid hos dem här.

Lycka till!

Med vänlig hälsning

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”