Samhällstjänst och böter

2016-07-25 i Påföljder
FRÅGA
En ungdom 17 år, har stulit ett par skor i en sportaffär. Han har varit på förhör hos polisen och erkänt brottet. Han är villig att betala kostnaderna för skorna samt böter. Han är också villig till samhällstjänst.Tingsrättsförhandlingar kommer inte att hållas.Om åklagaren beslutar om samhällstjänst får han då också betala bötesbeloppet?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Du skriver att en 17-åring har erkänt en stöld, samt ställer sig villig till samhällstjänst. Enligt 27:2 brottsbalken får en villkorlig dom förenas med dagsböter (högst tvåhundra), vare sig böter har föreskrivits för brottet eller inte. Enligt 27:2 a får villkorlig dom, förutsatt att den tilltalade samtycker till det, förenas med en föreskrift om samhällstjänst. Med andra ord rör det sig om en villkorlig dom ifall åklagaren beslutar om samhällstjänst. Som framgår av kapitlets andra paragraf får en villkorlig dom även förenas med böter. Det finns således en möjlighet för åklagaren att kombinera den villkorliga domen med både samhällstjänst och böter. Men många gånger torde samhällstjänst anses vara tillräckligt. Då jag inte är insatt i alla omständigheter i det specifika fallet kan jag inte uttala mig närmare om vad den exakta påföljden kommer att bli.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Desirée Wiberg Hammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1427)
2021-01-21 Elektronisk kontroll, så kallad fotboja
2021-01-21 När gallras penningböter från belastningsregistret?
2021-01-19 Hur länge finns ett straff avtjänat i Norge, i svenskt belastningsregister?
2021-01-18 Vad är påföljderna för grov kvinnofridskränkning och ofredande?

Alla besvarade frågor (88343)