Samfällighetsförenings beslutsgång

2016-10-31 i Föreningar
FRÅGA
Vi är en samfällighetsförening, som funderar på att installera bredband. Fått förslag från kommunen att installera deras fibernät. Vad gäller; måste föreningen begära in anbud från flera installatörer på marknaden.Måste ett eventuellt beslut godkännas av samtliga medlemmar eller räcker det med majoritetsbeslut.
SVAR

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Samfällighetsföreningar regleras i lag om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) (LfS) se här.

Samtliga delägare beslutar gemensamt vid förvaltningen av samfälligheten, se 6 § LfS. I ett sammanträde mellan delägarna kan beslut endast gälla om det råder majoritetsbeslut, vid lika röstantal gäller den mening ordförande biträder, se 2 § LfS. Det bör tilläggas att ett beslut kan anses vara obehörigt gånget om inte samtliga delägare beretts möjlighet till sammanträdet och fått information om att sammanträdet kallas för ett särskilt beslut, se alltså upp för formella brister i beslutsgången (15 § LfS).

Det finns ingen skyldighet för en samfällighetsförening att söka efter erbjudanden på bredbandstjänster från flera operatörer, om inte detta röstats för på föreningsstämman. Som samfällighetsförening är det dess uppgift att förvalta samfälligheten för vilken den bildats och att tillgodose sina medlemmars gemensamma bästa i skälig omfattning, 18 - 19 §§ LfS. Det kan alltså ligga i medlemmarnas gemensamma intresse att det görs en sådan begäran av anbud från andra installatörer. Vid dessa beslut görs en intressevägning mellan gemensamma och enskilda intressen. Medför beslutet en avsevärd olägenhet för en medlem, bör det anses som att hans intressen inte beaktats i skälig omfattning. Beslutet vid sammanträdet kan då ogiltigförklaras genom klander och sätta det gemensamma intresset åt sidan. Vad som är avsevärd olägenhet för en medlem är svårt att säga men det uppställs höga krav för att den enskilda medlemmens intresse ska överväga det gemensamma, men det är alltså möjligt om man inte iakttar det gemensamma intresset i samfälligheten i skälig omfattning.

Hoppas Du fick svar på Dina frågor!

Mvh

Ahmet Ercin
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Viktigt i sammanhanget är att LFS uttryckligen förbjuder samfällighetsföreningar att vidta åtgärder som inte är angivna i anläggningsbeslut fattade av Lantmäteriet. För att installera bredband i samfällighetsföreningens regi krävs alltså att det finns ett anläggningsbeslut som anger bredband eller liknande. Det finns rättsfall som tillåter "Centralantennanläggning" att göras om till fibernät.
2016-10-31 16:10
Tack för svaret. I kommentaren nämns, att det finns rättsfall som tillåter "Centralantennanläggning" att göras om till fibernät? Var kan jag läsa om detta. Med vänlig hälsning Henny Hansson
2016-11-01 08:05
Hej! Du kan läsa om fallet här, observera att länken tar dig till ett PDF-dokument: http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Domstolar/markochmiljooverdomstolen/F%206837-12.pdf. Bästa hälsningar /Ahmet Ercin
2016-11-01 09:38
Stort tack för hjälpen.
2016-11-01 10:17
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (440)
2020-10-14 Förtida avslutande av uppdrag som styrelseledamot i bostadsrättsförening m.m.
2020-10-10 Kan en 13-åring vara särskild firmatecknare i en ekonomisk förening?
2020-10-09 Kan en minderårig bli VD eller styrelseledamot i ekonomisk förening?
2020-10-02 Likhetsprincipen i bostadsrättsförening

Alla besvarade frågor (85144)