Samfällighetsförenings beslutsgång

Vi är en samfällighetsförening, som funderar på att installera bredband. Fått förslag från kommunen att installera deras fibernät. Vad gäller; måste föreningen begära in anbud från flera installatörer på marknaden.

Måste ett eventuellt beslut godkännas av samtliga medlemmar eller räcker det med majoritetsbeslut.

Lawline svarar

Hej

Tack för att Du vänder Dig till Lawline!

Samfällighetsföreningar regleras i lag om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) (LfS) se här.

Samtliga delägare beslutar gemensamt vid förvaltningen av samfälligheten, se 6 § LfS. I ett sammanträde mellan delägarna kan beslut endast gälla om det råder majoritetsbeslut, vid lika röstantal gäller den mening ordförande biträder, se 2 § LfS. Det bör tilläggas att ett beslut kan anses vara obehörigt gånget om inte samtliga delägare beretts möjlighet till sammanträdet och fått information om att sammanträdet kallas för ett särskilt beslut, se alltså upp för formella brister i beslutsgången (15 § LfS).

Det finns ingen skyldighet för en samfällighetsförening att söka efter erbjudanden på bredbandstjänster från flera operatörer, om inte detta röstats för på föreningsstämman. Som samfällighetsförening är det dess uppgift att förvalta samfälligheten för vilken den bildats och att tillgodose sina medlemmars gemensamma bästa i skälig omfattning, 18 - 19 §§ LfS. Det kan alltså ligga i medlemmarnas gemensamma intresse att det görs en sådan begäran av anbud från andra installatörer. Vid dessa beslut görs en intressevägning mellan gemensamma och enskilda intressen. Medför beslutet en avsevärd olägenhet för en medlem, bör det anses som att hans intressen inte beaktats i skälig omfattning. Beslutet vid sammanträdet kan då ogiltigförklaras genom klander och sätta det gemensamma intresset åt sidan. Vad som är avsevärd olägenhet för en medlem är svårt att säga men det uppställs höga krav för att den enskilda medlemmens intresse ska överväga det gemensamma, men det är alltså möjligt om man inte iakttar det gemensamma intresset i samfälligheten i skälig omfattning.

Hoppas Du fick svar på Dina frågor!

Mvh

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”