Sambos rätt att överta hyresrätt som inte ingår i bodelning

2019-08-21 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej!Jag och min sambo ska separera. Vi har bott ihop i ca ett år och är båda folkbokförda på adressen. Vi bor i hyresrätt (3:a) men han står ensam på kontraktet och skaffade lägenheten innan vi träffades. Jag har två barn från ett tidigare förhållande. De är 12 och 14 år gamla och bor med oss varannan vecka samt är folkbokförda här.Min sambo kommer flytta hem till sina föräldrar, alternativt skaffa sig en enrummare, men jag har ingenstans att ta vägen med barnen. Jag står i bostadskö men kommer få vänta många år innan det är min tur. Kan jag ha rätt att ta över lägenhetskontraktet? Jag har arbete och inga betalningsanmärkningar.Hur sjutton går man tillväga?Vänliga hälsningar Mia
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Överlåtelse av hyresrätter kräver normalt hyresvärdens medgivande

Som huvudregel krävs hyresvärdens medgivande för att en hyresgäst ska få överlåta hyresrätten till någon annan (12 kap. 32 § jordabalken).


Sambo som behöver bostaden bäst kan ha rätt att överta den

Eftersom din sambo skaffade lägenheten innan ni träffades, utgör lägenheten inte samboegendom. Det innebär att egendomen inte ska ingå bodelningen.

I sambolagen finns dock en särskild regel om sambors rätt att vid en separation överta hyreskontraktet, även om hyresrätten inte utgör samboegendom. Bestämmelsen utgör en skyddsregel för den som bäst behöver bostaden. För de fall samborna använder hyresrätten som gemensam bostad, men hyresrätten innehas av den ena sambon utan att den utgör samboegendom, har den andra sambon rätt att överta bostaden när samboförhållandet upphör, om den sambon bäst behöver bostaden och övertagandet kan anses skäligt. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans, krävs också att synnerliga skäl talar för det (22 § sambolagen). Bestämmelsen är tvingande och gäller även om bostaden inte ska ingå i bodelningen.

Synnerliga skäl kan föreligga om den ena sambon har barn som det är tänkt ska bo i lägenheten eller om samborna har gemensamma barn som ska bo hos den ena sambon i lägenheten. Om den sambon som vill ta över bostaden har egna barn, krävs ofta att samborna har bott ihop i minst ett par år för att synnerliga skäl ska finnas.

Är dessa kriterier i sambolagen uppfyllda, har du rätt att överta hyresrätten. Ett sådant övertagande kräver inte hyresvärdens medgivande (12 kap. 33 § andra stycket jordabalken).


Hyresgäst kan överlåta bostad till närstående

Ett annat alternativ för att låta dig överta hyresrätten, är om den sambo överlåter den till dig som närstående. Enligt bestämmelsen får en hyresgäst, som inte avser använda sin bostadslägenhet, överlåta hyresrätten till en närstående denne varaktigt sammanbor med. I sådant fall krävs hyresvärdens, alternativt hyresnämndens tillstånd. Ett sådant tillstånd ska lämnas, om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen (12 kap. 34 § jordabalken). En ska vanligtvis skäligen kunna nöja sig med förändringen, så länge den hyresrätten överlåts till har förmåga att betala hyran. För att räknas som ett varaktigt sammanboende, krävs normalt ett sammanboende på uppåt tre år, men mycket kortare tid kan godtas.

Är dessa kriterier uppfyllda kan din sambo överlåta hyresrätten till dig.


Sammanfattning

En överlåtelse av en hyresrätt kräver vanligtvis hyresvärdens samtycke. Har du och din sambo sammanbott länge har hyresvärden ofta ingen anledning att neka en överlåtelse av bostaden till dig.

Du kan också ha rätt att överta hyresrätten eftersom du bäst behöver den. Att du har barn som ska bo i lägenheten samt att din sambo planerar att flytta till en annan bostad, talar för att du har rätt till hyresrätten efter en behovsprövning. Du behöver i sådant fall inget medgivande från hyresvärden.

Mitt råd är att du och din sambo kontaktar hyresvärden om ni båda är med på överlåtelsen. Om hyresvärden inte godkänner överlåtelsen går det att vända sig till hyresnämnden. Är ni båda inte överens om en överlåtelse bör du kontakta hyresvärden eller Hyresgästföreningen för råd om hur du ska gå till väga för att överta bostaden eftersom du bäst behöver den.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1566)
2021-06-11 Kommer avtal för bostad sägas upp efter ingående av äktenskap?
2021-05-31 Tolkning av en klausul i hyresavtal
2021-05-30 Kan man säga upp ett hyresavtal via mejl?
2021-05-30 Kan hyresvärden säga upp ett hyresavtal?

Alla besvarade frågor (93068)