FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt01/03/2020

Sambors/makars rätt till bostad som är finansierad av ena parten

Hej,

Om Jag ska köpa bostad och ska stå själv för bostaden ( med betalning menar jag). Sen skall flytta ihop med någon och gifta mig, om det skall inte funka bra för oss kommer sambo att få halv av lägenheten om hen har inte betalt något från denna bostad?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med lägenheten som du köpt om du blir sambo alternativt gifter dig med någon och ert förhållande sedan tar slut. Till en början kommer jag redogöra för vad som gäller i ett samboförhållande. Därefter kommer jag redogöra för hur det ser ut inom äktenskap.

Sambors rätt till egendom

När ett samboförhållande upphör är det samboegendomen som delas upp mellan er (8 § Sambolag). Samboegendom utgör den gemensamma bostaden och bohaget om det har införskaffats för att brukas gemensamt (3 § Sambolag). Det viktiga för att avgöra om egendom är samboegendom blir i vilket syfte som föremålet införskaffades och inte vem som är ägare till det. Det vill säga om syftet med köpet var för gemensam användning. Enskild egendom omfattas inte av samboegendom (4 § Sambolag).

Exempel

Om du köpet lägenheten i syfte att du och din sambo ska bo där, så kommer bostaden utgöra samboegendom trots att det är du som har betalat för hela lägenheten. Här är syftet att ni ska bo där tillsammans. Lägenheten utgör samboegendom och kommer delas lika vid en eventuell bodelningen när samboförhållandet upphör.

Om du däremot har köpt en lägenhet för eget bruk och din sambo efter en tid flyttar in hos dig, så anses inte lägenheten vara anskaffad för att ni ska bruka den gemensamt. Syftet när lägenheten köptes var inte att bo där tillsammans med någon. Lägenheten utgör inte samboegendom och kommer inte delas vid en eventuell bodelningen när samboförhållandet upphör. Lägenheten är din egendom.

Avtal om att viss egendom inte ska vara samboegendom

Det går att undanta egendom från en eventuell bodelning. Du kan skriva ett avtal tillsammans med din sambo om vilken egendom som inte ska tas med vid bodelning och därigenom undanta lägenheten (9 § stycke 1 Sambolag). Avtalet måste vara skriftlig och undertecknas av er båda (9 § stycke 2 Sambolag).

Makars rätt till egendom

Om du köper en lägenhet och sedan ingår äktenskap med en person så blir utfallet annorlunda. Inom äktenskap utgår man ifrån att all egendom är giftorättsgods om den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Att egendom är giftorättsgods betyder att det är makarnas gemensamma egendom. Din lägenhet kommer till följd av det utgöra er gemensamma egendom så länge den inte är din enskilda egendom. Här spelar det ingen roll när du köpte lägenheten eller i vilket syfte du köpte den.

Avtal om att viss egendom inte ska vara giftorättsgods

För att egendom inom ett äktenskap inte ska vara giftorättsgods måste den vara enskild egendom. Egendom kan göras till enskild genom antingen äktenskapsförord, villkorat i testamente eller gåva (7 kap. 2 § ÄktB). För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt måste det vara skriftligt, daterat, undertecknas av både dig och din framtida make/maka. Äktenskapsförordet måste efter det registreras hos skatteverket (7 kap. 3 § stycke 2-3 ÄktB).

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har din sambo rätt till hälften av lägenhetens värde om den köptes i syfte att ni båda skulle bo där. Om det istället rör sig om ett äktenskap så är lägenheten er gemensamma oavsett när och i vilket syfte den köptes.

Lägenheten kan undantas från en eventuell bodelning. Inom ett samboförhållande görs det genom ett samboavtal och inom ett äktenskap genom äktenskapsförord.


Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Anna MånssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000