Sambors möjligheter vid testamente om gemensamma barn finns

2019-12-08 i Testamente
FRÅGA
Hej,Jag undrar om det är möjligt att skriva testamente som gäller på exakt samma sätt som om man gifter sig?Är just nu sambo, men vill inte ha vigsel förrän i vår, därav frågan. OM det skulle hända ngt innan vigseln, så vill vi att det ska gälla som om vi vore gifta. Vi har två gemensamma barn och det finns inga särkullbarn.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv och testamente finns i Ärvdabalken (ÄB).

Du och din sambo kan skriva ett testamente om att ni ärver varandra, men det går inte att testamentera bort era gemensamma barn/bröstarvingarnas laglott. En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott, vilket är hälften av deras arvslott (7 kap. 1 § ÄB). Med andra ord kan ni inte testamentera mer än hälften av er egendom till varandra.

För att era barn ska kunna få ut sin laglott, krävs det dock att de meddelar sitt anspråk inom sex månader (påkallar jämkning) (7 kap. 3 § ÄB). Om en bröstarvinge inte framställer sådant krav, blir testamentet giltig även om det inskränker rätten till laglott.

Sammanfattningsvis kan man därför säga att huvudregeln är att en bröstarvingen alltid har rätt till sin laglott, oavsett testementet, men om denne inte framställer sitt krav inom sex månader blir testamentet giltigt.

Hoppas att du känner att det besvarar din fråga! Återkom gärna vid eventuella funderingar!

Vänligen,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2860)
2021-06-17 Kan man testamentera enskild egendom i flera led?
2021-06-15 Kan man testamentera en bostadsrätt med full äganderätt?
2021-06-15 Måste ett syskon godkänna testamente?
2021-06-15 Hur kan vi dela vår pappas tillgångar som han vill?

Alla besvarade frågor (93199)