FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt31/10/2014

Sambor - när bodelning inte begärts

Hej. Min sambo lämnade mig för två år sedan,han har inte begärt någon bodelning.Nu har han börjat tala om att hämta egendom här i vårt gemensamma hus som nu ska säljas. Har läst att detta inte är tillåtet om han inte har begärt bodelning inom ett år. Vad gäller får han hämta det han förde med sig i boet för 19 år sedan? Får han hämta det som vi köpt tillsammans. Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Gällande sambor aktualiseras sambolagen (2003:376). Enligt sambolagen 8 § ska vid samboförhållandets upphörande bodelning göras om någon av personerna begär det. Det som ska ingå i bodelningen är samboegendom, vilket enligt sambolagen 3 § utgörs av gemensam bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning.

Det stämmer att begäran om bodelning ska framställas inom ett år - detta framgår av sambolagen 8 § 2 st. Görs inte detta i tid går med andra ord rätten till bodelning förlorad. Anledningen till att lagstiftaren inför denna tidsfrist är enligt förarbetena att en person efter ett samboförhållande ska kunna förutse sin ekonomiska situation och planera sin framtid. Det som tillhör din före detta sambo är dock fortfarande hans egendom. Det som han köpte under förhållandet är hans egendom på samma sätt som det du köpte är din egendom.

Saker som ni har köpt tillsammans kan göra att lagen (1904:48) om samäganderätt ska tillämpas. Enligt nämnda lags 1 § kan två personer tillsammans vara ägare till fastighet eller lös sak. Lagen presumerar ett samägande med lika lotter (andelar) i egendomen. I rättsfallet NJA 2012 s. 377 hade två sambor gemensamt förvärvat en segelbåt. I fallet bestämde högsta domstolen med stöd av just lagen om samäganderätt 1 § att ägarandelarna i segelbåten skulle bestämmas utifrån varje sambos ekonomiska insats vid köpet. Det kan alltså har betydelse hur stor insats ni har gjort i egendom som ni köpt tillsammans. Finns sådan egendom som aktualiserar lagen om samäganderätt kan en av er enligt lagens 6 § ansöka hos rätten om att egendomen ska säljas och andelarna fördelas mellan er.

Vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000