Sambor med särkullbarn

2017-03-09 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej!Vi är ett särbopar med särkullbarn som ska flytta ihop. Min sambo ska köpa in sig i min lägenhet med 50 procent. Om någon av oss avlider och om vi inte skrivit något samboavtal vad gäller;1. Kan man med skriftligt avtal med särkullbarnen avtala så att den andra parten får bo kvar livet ut utan krav på arvslott-laglott?2. Den avlidnes pengar kan ju gå till särkullbarnen.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör fördelningen av arv vid samboförhållanden med särkullbarn. Den enda arvsrätten som man har som sambor framgår i 18 § SamboL (här) som anger rätten att överta bostad och att en sambo ha rätt till 2 prisbasbelopp. Arvsrätten för en efterlevande sambo är därmed väldigt svag jämfört med en makes arvsrätt. Om ni inte har upprättat ett testamente kommer en bodelning ske först, då delas er samboegendom upp. Vad som är samboegendom framgår i 3-4 §§ SamboL. Kort sagt är det sambornas gemensamma bohag och bostad som ska ingå. Detta innebär att bankmedel och bilar inte kommer ingå i bodelningen. När bodelningen är utförd utreds om 18 § SamboL ska tillämpas dvs reglerna för övertagande av bostad och om prisbasbeloppsregeln ska tillämpas. Resten av den avlidne sambons egendom kommer ärvas av den avlidnes barn.

Om ni vill att den efterlevande sambon ska ha rätt till mer av den avlidnes kvarlåtenskap behöver ett testamente upprättas. Reglerna för hur ett testamente upprättas och vilka rättsverkningar ett testamente får finns i 10 kap. ÄB ärvdabalken (här). I 7 kap. ÄB finns bestämmelserna om laglotten som du mycket riktigt nämnt då en bröstarvinge har rätt att få ut sin laglott enligt 7 kap. 3 § ÄB, genom jämkning av testamente. Detta innebär att även om den avlidne sambon testamenterat all kvarlåtenskap till den efterlevande sambon kan den avlidnes bröstarvinge åberopa sin laglott. Konsekvensen av detta blir att den efterlevande sambon kan bli tvungen att lösa ut den avlidnes bröstarvingen. Det finns ett sätt att komma runt detta och det är med reglerna om arvsavtal i 17 kap 2 § ÄB. Där anges det att en arvinge kan avsäga sin rätt till arv genom att godkänna ett testamente, det behöver ske skriftligt och om avsägelsen rör laglotten behöver en bröstarvinge få skäligt vederlag, eller ska egendom vars värde motsvarar laglotten tillfalla arvingens make eller bröstarvingar.

För att få svar på vad som i eran situation är skäligt vederlag och vilka formuleringar blir bäst för erat testamente råder jag er att kontakta lawline för att upprätta testamentet på:

http://lawline.se/avtal/testamente.

Hoppas du är nöjd med svaret!

Jakob Perä
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1127)
2021-01-17 Särkullbarns arvsrätt
2021-01-15 Fördelning av arv mellan efterlevande maka och särkullbarn
2021-01-15 Finns det möjlighet att vänta med fördelning av arv till särkullbarn tills båda makarna gått bort?
2021-01-14 Kan min pappas fru testamentera bort arvet?

Alla besvarade frågor (88164)