Samboegendom och bodelning

2020-05-18 i Bodelning
FRÅGA
Min bror har varit sambo i många år. De har nyligen köpt ett hus som står i bådas namn. Han har 2 barn och sambon 3. Det finns inget testamente. Kommer han förlora allt om sambon avlider? Hon är allvarligt sjuk. Hur värderar man huset? är det efter det pris dom gett eller är det marknadspris?Vore mkt tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Vad händer när en sambo avlider?

Svaret på din fråga finns i Sambolagen. Huvudregeln när ett samboförhållande upphör, vilket det gör när en av samborna avlider (2 § 3 punkten Sambolagen) är att en bodelning ska ske om någon av samborna begär det (8 § Sambolagen). I bodelningen ska samboegendomen fördelas mellan samborna, i det här fallet mellan den kvarblivande sambon och den avlidna sambons dödsbo.

Vad ingår i en bodelning?

Det som ingår i en bodelning är samboegendomen, vilket utgörs av sambors gemensamma bostad och bohag, förutsatt att den förvärvats för gemensam användning och att inget undantag gäller (3 § Sambolag). Exempel på undantag kan vara egendom som en sambo fått i gåva eller ärvt (4 § Sambolagen). I det här fallet, om bostaden står i bådas namn utgör den samboegendom.

Hur sker en bodelning?

Förenklat beräknar man först vilken andel respektive part ska få i samboegendomen (12 § Sambolagen). Detta leder ofta till en summa som parterna ska få ut ur bodelningen motsvarande samboegendom (14 § Sambolagen). En kvarlevande sambo har dock rätt till samboegendom som minst motsvarar två gånger prisbasbelopp, dvs. cirka 94600 kr (2020) (18 § andra stycket sista meningen Sambolag).

Vad sker med bostaden?

I regel har den sambo som har bäst behov av bostaden rätt att få den i avräkning på sin lott i en bodelning (16 § Sambolagen). Vad det här betyder är att den kvarlevande sambon har rätt till bostaden, men att denne beroende på vad parten har rätt att få ut ur bodelningen kan behöva ersätta den avlidne sambons dödsbo så att denne också får ut det denne ska få.

Hur värderas bostaden?

Det finns inga regler om hur en värdering av en bostad ska ske. Det är upp till parterna att bestämma med vilken metod bostaden ska värderas. Det vanliga är dock att man använder sig av försäljningsvärde eller marknadsvärde. Marknadsvärdet är det vanligaste att utgå från.

Sammanfattningsvis

När ett samboförhållande upphör, exempelvis vid en sambos bortgång kan en bodelning ske. Här ska samboegendomen (gemensamma bostad och bohag) delas upp. Den som har bäst behov av bostaden ska erhålla denna mot avräkning. Dock kan den behöva ersätta den avlidna sambons dödsbo. En kvarlevande sambo har i vart fall rätt att få viss summa egendom (två prisbasbelopp). Gällande värderingen av bostaden finns inga bestämda regler utan det är upp till parterna gällande vilken metod de väljer. Det vanligaste är att värdera efter marknadsvärdet.

Ett testamente kan underlätta en framtida bodelning

Det kan vara bra att upprätta ett testamente gällande hur samboegendom ska delas upp vid en framtida bodelning för att undvika eventuella tvister i domstol och eventuella rättegångskostnader. Här kan Lawline hjälpa till med att upprätta testamente samt bidra med ytterligare juridisk hjälp. Kontakta info@lawline.se för mer information.'

Vänligen,

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?