Sambodelning, vem får bostaden?

2019-07-03 i Bodelning
FRÅGA
Hej. När man som sambos har gjort slut och bor i en hyresrätt. Vad gäller då vid bodelning? Har förstått att "den som har mest behov av lägenheten" kommer kunna bli tilldelad denna. Vi har snarlika inkomster och sparande men den ena av oss har stått längre i bostadskö och fått möjlighet till lägenheter fast inte något som riktigt passat. Vi har barn ihop också
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras främst av sambolagen. Enligt den lagen ska den sambo som "bäst" behöver bostaden få den på sin lott (16 § sambolagen). Dessvärre regleras inte saken närmre än så, utan frågan får avgöras utifrån en helhetsbedömning utifrån samtliga omständigheter. Att ni har barn tillsammans kan mycket väl bli viktigt i frågan, eftersom Sverige genom undertecknandet av barnkonventionen förbundit sig att i alla frågor som rör barn låta barnets bästa vara avgörande. Kommer ni att ha barnen olika mycket, kan frågan om vem som får bostaden mycket väl komma att avgöras av att barnen får bo kvar i bostaden i mesta mån (se 6 kap 2 a § föräldrabalken). Även sådant som att den ena av er har mycket lättare att skaffa en annan bra lägenhet kan säkert också vara av vikt, liksom om lägenheten för någon av er har ett särskilt högt affektionsvärde eller om den ena av er arbetar nära bostaden medan den andra arbetar många mil därifrån. Det finns egentligen inga begränsningar för vilka intressen som kan beaktas i helhetsbedömningen.

Familjerätten utmärker sig mycket från de flesta andra rättsområden just genom sin stora flexibilitet, för att i det enskilda fallet i så hög grad som möjligt tillgodose att ingen hamnar i kläm på grund av formalistiska tillämpningar. Möjligen har behovet av detta att göra med att familjerätten reglerar mänskliga relationer, vilka som bekant är mycket invecklade.

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
7Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com
2019-07-04 18:17
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2274)
2019-08-24 Behålla giftorättsgods vid bodelning med anledning av andre makens död
2019-08-24 Regler kring övertagande eller försäljning av gemensam bostad
2019-08-23 Maken är skyldig att visa sin ekonomi inför bodelning
2019-08-23 Ni ska betala bodelningsförrättaren med lika mycket var

Alla besvarade frågor (72213)