FrågaFAMILJERÄTTBodelning03/07/2019

Sambodelning, vem får bostaden?

Hej. När man som sambos har gjort slut och bor i en hyresrätt. Vad gäller då vid bodelning? Har förstått att "den som har mest behov av lägenheten" kommer kunna bli tilldelad denna. Vi har snarlika inkomster och sparande men den ena av oss har stått längre i bostadskö och fått möjlighet till lägenheter fast inte något som riktigt passat. Vi har barn ihop också

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras främst av sambolagen. Enligt den lagen ska den sambo som "bäst" behöver bostaden få den på sin lott (16 § sambolagen). Dessvärre regleras inte saken närmre än så, utan frågan får avgöras utifrån en helhetsbedömning utifrån samtliga omständigheter. Att ni har barn tillsammans kan mycket väl bli viktigt i frågan, eftersom Sverige genom undertecknandet av barnkonventionen förbundit sig att i alla frågor som rör barn låta barnets bästa vara avgörande. Kommer ni att ha barnen olika mycket, kan frågan om vem som får bostaden mycket väl komma att avgöras av att barnen får bo kvar i bostaden i mesta mån (se 6 kap 2 a § föräldrabalken). Även sådant som att den ena av er har mycket lättare att skaffa en annan bra lägenhet kan säkert också vara av vikt, liksom om lägenheten för någon av er har ett särskilt högt affektionsvärde eller om den ena av er arbetar nära bostaden medan den andra arbetar många mil därifrån. Det finns egentligen inga begränsningar för vilka intressen som kan beaktas i helhetsbedömningen.

Familjerätten utmärker sig mycket från de flesta andra rättsområden just genom sin stora flexibilitet, för att i det enskilda fallet i så hög grad som möjligt tillgodose att ingen hamnar i kläm på grund av formalistiska tillämpningar. Möjligen har behovet av detta att göra med att familjerätten reglerar mänskliga relationer, vilka som bekant är mycket invecklade.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”