FrågaFAMILJERÄTTBodelning03/07/2019

Sambodelning, vem får bostaden?

Hej. När man som sambos har gjort slut och bor i en hyresrätt. Vad gäller då vid bodelning? Har förstått att "den som har mest behov av lägenheten" kommer kunna bli tilldelad denna. Vi har snarlika inkomster och sparande men den ena av oss har stått längre i bostadskö och fått möjlighet till lägenheter fast inte något som riktigt passat. Vi har barn ihop också

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras främst av sambolagen. Enligt den lagen ska den sambo som "bäst" behöver bostaden få den på sin lott (16 § sambolagen). Dessvärre regleras inte saken närmre än så, utan frågan får avgöras utifrån en helhetsbedömning utifrån samtliga omständigheter. Att ni har barn tillsammans kan mycket väl bli viktigt i frågan, eftersom Sverige genom undertecknandet av barnkonventionen förbundit sig att i alla frågor som rör barn låta barnets bästa vara avgörande. Kommer ni att ha barnen olika mycket, kan frågan om vem som får bostaden mycket väl komma att avgöras av att barnen får bo kvar i bostaden i mesta mån (se 6 kap 2 a § föräldrabalken). Även sådant som att den ena av er har mycket lättare att skaffa en annan bra lägenhet kan säkert också vara av vikt, liksom om lägenheten för någon av er har ett särskilt högt affektionsvärde eller om den ena av er arbetar nära bostaden medan den andra arbetar många mil därifrån. Det finns egentligen inga begränsningar för vilka intressen som kan beaktas i helhetsbedömningen.

Familjerätten utmärker sig mycket från de flesta andra rättsområden just genom sin stora flexibilitet, för att i det enskilda fallet i så hög grad som möjligt tillgodose att ingen hamnar i kläm på grund av formalistiska tillämpningar. Möjligen har behovet av detta att göra med att familjerätten reglerar mänskliga relationer, vilka som bekant är mycket invecklade.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare