Sambobodelning och vårdnadstvist

FRÅGA
Min son och hans sambo håller på att separera från sitt samboförhållande och nu har det blivit bråk om bostad, bil och möbler m m. Hon vill ha allt. Bilen köptes förra året, min son står för lånen och hon som ägare då hon inte fick stå för lånen p.g.a. då hon inte var kreditvärdig. Vad gäller? Hon vill också bo kvar i deras gemensamma bostadsrätt men har inte ekonomi att betala både lån och månadsavgift utan vill att han fortsätter att vara med och betala. Han vill sälja. Bostaden köptes sommaren 2015 och som grundplåt användes 450 000:- som blev vinsten när han sålde sin lägenhet som han köpt innan de träffades och stod som ägare till tillsammans med oss, hans föräldrar. Vad gäller här vid bodelning. De har ett gemensamt barn på drygt 1 år som hon vill ha ensam vårdnad om. Det är hon som varit otrogen ett antal gånger men vill straffa honom för att han vill separera genom att försöka ta allt ifrån honom. Hur löser man denna infeekterade strid?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om en av samborna begär bodelning måste så ske med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde (8 § SamboL).

Bilen klassas inte som samboegendom då den varken tillhör bostad eller bohag - den kommer dessvärre att falla utanför lagens område och inte regleras i en bodelning. Därav kommer hon som står som ägare att ha en fördel i att ta över bilen om de inte kan påvisa att de avtalat om annat, t.ex. genom banken eller bilhandlaren som kan påvisa att lånet var upptaget specifikt för bilköpet.

Möbler som införskaffades innan samboförhållandet tillfallet ordinarie sambo. Möbler som införskaffats under samboförhållandet presumeras vara samägda under förutsättning att de båda har bidragit till ekonomin i hemmet på ett eller annat sätt och att de införskaffades för gemensamt bruk. De möblerna ska då delas mellan samborna, men de kan också välja att i stället för att lämna egendom till den andra betala motsvarande belopp i pengar (17 § SamboL). En sambo får inte utan samtycke sälja egendom som kan vara samboegendom enligt

Angående bostaden antar jag att de båda står som ägare men att din son gick in med kontantinsatsen. Huvudregeln vid bostad är att en bostad som köps för sambors gemensamma bruk klassas som samboegendom och det krävs därmed samtycke för att sälja bostaden, även om den ena parten gick in med kontantinsatsen själv eller står som ensam ägare.

Bostaden kan komma att klassas som enskild egendom i enlighet med NJA 1978 s 526, eftersom att din son stod för kontantinsatsen, men fortfarande utgöra gemensam bostad. Hon har dock inte rätt att ta över bostaden som "bäst behövande" eftersom hon inte, vad jag tolkar det som, har möjlighet att ersätta din son för den (22 § SamboL). Din son kan söka rätt att sälja bostaden i tingsrätten (24 § SamboL). En sådan begäran ska bifallas om den andra sambon inte kan visa synnerliga skäl för anstånd (6 § SamägL). Jag rekommenderar er att kontakta Lawlines betaltjänst där ni kan få vidare hjälp med hur din son kan gå tillväga för att sälja bostaden.

Angående deras son antar jag att båda två står som vårdnadshavare sedan födseln (detta är dock inte säkert och kan komma att spela stor roll eftersom de inte varit gifta, annars är nämligen modern ensam vårdnadshavare från start). Med antagande härom krävs ett beslut från rätten för att få till en ändring i vården (6 kap 5 § Föräldrabalken). Ändring i vården kan hon inte bestämma på egen hand utan giltigt avtal mellan de båda föräldrarna. Rätten kommer att döma med hänsyn till barnets bästa. Rätten fäster särskilt stor hänsyn vid deras förmåga att samarbeta om frågor som rör barnet. Den förälder som är mindre samarbetsvillig kommer då att ha en nackdel i vårdnadstvisten.

Jag hoppas detta gav svar på din fråga.

Vänligen,

Alexandra Teorell
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?