Sambobodelning med anledning av sambos död

2019-08-05 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Min pappas sambo har begärt bodelning efter hans död. Det finns bevis från skatteverket att de flyttat in samma dag i lägenheten och att de bott tillsammans även innan. De bodde ihop i ca 30år.Finns det något jag kan göra för att hon inte ska få igenom bodelningen?Kan tingsrätten sätta stopp för det?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga rör bodelning efter ett samboförhållande så är det sambolagen (samboL) som blir aktuell.

Enligt 8 § samboL ska, när ett samboförhållande upphör, på begäran av någon av samborna "samboegendomen" fördelas mellan dem genom bodelning. Det som är föremål för bodelningen är alltså sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning. Det som din far förvärvade för deras gemensamma hem är alltså det som sambon eventuellt kan göra anspråk på vid en bodelning.

En bodelning förutsätter alltså enligt 8 § samboL att en sambo begärt bodelning. Har samboförhållandet upphört genom att en sambo har avlidit gäller rätten att begära bodelning till förmån för den efterlevande maken, enligt 18 § samboL. Beslutet är alltså helt upp till din pappas sambo om bodelning eller inte ska ske. Dock finns det en tidsfrist inom vilken bodelning måste begäras för att rätten till att begära bodelning inte ska falla bort. Har samboförhållandet upphört genom dödsfall, måste sambon framställa begäran om bodelning senast när bouppteckningen förrättas. Det är här värt att påpeka att en bouppteckning ska förrättas senast 3 månader efter dödsfallet, enligt 20 kap. 1 § Ärvdabalk.

För att sammanfatta: En sambo har enligt lag rätt till att begära bodelning, och det beslutet är upp till den efterlevande sambon. Det går alltså inte att hindra. Bodelningen måste dock begäras inom en viss tidsfrist, vilket senast är när bouppteckningen har förrättats och den ska förrättas 3 månader efter dödsfallet.

Hoppas jag svarade på din fråga!

Eric Leijonhufvud
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2591)
2020-08-14 Kan man klandra eller jämka en bodelning efter fem år?
2020-08-13 Sambolagen och reglerna kring samboegendom
2020-08-12 Kan bodelning förrättas under betänketid?
2020-08-12 Bodelning under bestående äktenskap

Alla besvarade frågor (82785)