FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/10/2017

Samboavtal och äktenskapsförord

Hej

Finns det ett sätt att skriva ett avtal som gäller både när vi är sambor och som även kommer gälla vid äktenskap och ifall man gårbort i förtid uta; att behöva skriva 3 olika avtal?Kan man få in allt i ett avtal att det vi hade innan vi bodde ihop var var o ens egendom och gäller även ifall vi gifter oss och även att jag vill att min ev man ska ärva mig och att mina barn får det de har rätt till, jag har separata livförsäkringar för både min dambo och för mina barn som utfaller dom ifall jag går bort, men v vill ha ett avtal som gäller som sambo, gifta och vid ev bortgång, att den kvarlämnade får bo i gemensamma bostaden och inget ska delas mellan syskon eller barn mer än det de har rätt till på den sida som de har föräldrar, då min pojkvän inga barn har vill inte vi de får del i hans egendom ifall det skulle hända nåt eller hans syskon då han inga barn har ska kunna ta alla hans saker om inte han då skrivit nåt speciellt till dom

Mvh Tina

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag vill börja med att betona att regler som gäller för sambor och regler som gäller för gifta skiljer sig mycket åt.

Enligt sambolag (2003:376) ska samborna dela på samboegendomen när samboförhållandet upphör, 8 §. Ett samboförhållande upphör om samborna gifter sig, om samborna flyttar isär eller om en av samborna avlider, 2 §. Samboegendom är bostad och bohag (exempelvis möbler och köksutrustning) samborna införskaffat för gemensamt bruk, 3 §. Saker som respektive sambo införskaffat innan han eller hon ingick samboförhållandet tillhör honom eller henne och anses inte vara samboegendom. En sak en sambo införskaffat innan han eller hon blev sambo ska alltså inte delas med den andra sambon vid förhållandets upphörande.

I lagens nionde paragraf står det att sambor kan upprätta ett avtal (ett s.k. samboavtal) där de bestämmer att viss egendom (utöver den som införskaffats innan förhållandet) inte ska ingå i bodelningen ifall samboförhållandet skulle upphöra. Samborna kan också förklara att en bodelning inte ska ske överhuvudtaget.

När två personer gifter sig ska däremot regler i Äktenskapsbalk (1987:230) (ÄktB) tillämpas.

När man är gift är huvudregeln att allt, förutom enskild egendom, ska delas vid en separation eller vid den ena makens bortgång, 9:1 ÄktB. Det innebär att saker som makarna införskaffat innan de ingick äktenskap ska ingå i den egendomsmassa som ska delas på hälften.

Makarnas möjlighet att undanta viss egendom från bodelning sker genom ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet kan makarna förklara vilken egendom som är enskild och inte ska ingå i bodelningen. Ett äktenskapsförord måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt. Ett äktenskapsförord ska upprättas i skrift, undertecknas av båda makarna och registreras hos Skatteverket, 7:3 ÄktB.

Sammanfattningsvis måste gifta personer upprätta en annan typ av avtal än sambor. Både i ett samboavtal och ett äktenskapsförord kan man reglera hur tillgångar ska fördelas om sambon eller maken skulle avlida.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin BrännströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000