sambo - testamente

2018-10-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Vi är sambor, har testamente där enskild egendom finns inskrivet. Om en av parterna avlider kan den kvarvarande då få sitta kvar i orubbat bo tills denne också avlider?Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att du menar att ni ska ha rätt till fri förfogande rätt. Kommer därmed nedan att svara på frågan med vad som skulle hända om ni har fri förfoganderätt. Jag vet inte heller om ni har några barn ihop eller var för sig. Jag kommer därmed att svara på frågan som om att ni inte har det.

Sambo

I svensk rätt är huvudregeln att sambor inte ärver varandra, utan det gör makar, bröstarvingar med flera, vilket framgår i ärvdabalken, 3 kap 1 § och i 2 kap, ärvdabalken. I sambolagen framgår det att ett samboförhållande upphör när någon av samborna t.ex. dör eller att ni väljer att inte längre vara sambos, 2 § sambolagen, sambolagen. När samboförhållandet upphör kan bodelning göras, enligt 8 § sambolagen och 18 § sambolagen, sambolagen. Det krävs att den ena sambon begär att bodelning ska ske. Vid en bodelning ska samboegendom delas lika. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom enligt 3 § sambolagen, sambolagen. Som jag nämnt ovan så är ni sambos och ärver därmed inte varandra. Den del som din sambo äger av samboegendomen tillfaller hans arvingar, vid dödsfall. Det som ska observeras är att dödsboet har inte rätt att begära bodelning, det har bara den sambo som lever. Det betyder att om du vill att bodelning ska ske måste du begära det och det ska göras inom ett år. Om man inte begär bodelning ska egendomen delas upp som om att man bara vore kompisar, man får helt enkelt komma överens om den egendom som är köpt gemensamt.

Sammanfattat så ärver inte sambos varandra. Det är bra att ni har ett testamente men när man är sambos finns det inget som heter enskild egendom eftersom all egendom som inte är samboegendom är enskild egendom. Det många gör genom samboavtal är att man avtalar om att sambolagen inte ska gälla när det gäller den gemensamma bostaden. Att den helt enkelt inte ska ingå i eventuell bodelning. Enskild egendom hade varit viktigt om ni hade varit gifta, för då blir saken en helt annan. Men oavsett så är testamente alltid bra för det klargör saker och ting!

Testamente

Med begreppet fri förfoganderätt menas att helt enkelt att egendom som vid dödsfall hör till den som dör ger någon annan rätten att på alla sätt förfoga över den egendomen. Det man inte kan göra är att testamentera bort den egendomen, men du kan t.ex. sälja den eller ge bort den genom gåva, 3 kap 2 § ärvdabalken, ärvdabalken. Som efterlevande så måste man även beakta om ni skrivit in något särskilt i testamentet. Det andra begreppet som man kan upprätta genom testamente är att man har full äganderätt, det innebär att den efterlevande kan fördela egendomen som denne vill, med andra ord här kan man testamentera bort egendom. Jag vill bara avsluta med att säga om det är så att ni har barn har de alltid rätt till sin laglott, oavsett vad testamentet säger.

Om jag vore dig skulle jag kontakta en jurist som kan hjälpa er att skriva ett testamente, eller ett tillägg i ert testamente. Vi har jurister här på Lawline som kan hjälpa er med det!

Om du vill ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist.

-Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1. -Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Sandra Wrede
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3306)
2019-03-31 Överföring av delägande i bostadsrätt mellan makar
2019-03-31 Krav på intyg när en förälder reser med barn
2019-03-31 Hur blir egendom enskild egendom vid äktenskap?
2019-03-31 Resa utomlands med barnbarn med föräldrars medgivande

Alla besvarade frågor (68021)