FrågaFAMILJERÄTTBodelning16/01/2018

Sambo bodelning bil

Hej , jag har en fråga. Jag och mitt ex har varit separerade i snart ett år, vid bodelningen kom vi överens att han få behålla huset och ta över lån osv. Så mycket jag har förstått ingår inte bilen som vi köpte för gemensamma pengar i bohag som delas vid separation.

Har jag rätt att kräva min andel av bilen efter ett år? Eftersom jag också var delaktig i avbetalningen? Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det stämmer att en bil inte ingår i en bodelning enligt sambolagen. Den får istället behandlas utifrån reglerna om samägande. Om jag förstår saken rätt är det ditt ex som ensam är registrerad ägare på bilen och ni har inget skriftligt avtal som reglerar ert gemensamma ägande. Det är alltså bara ditt ex som är öppen ägare till bilen. Trots detta kan du ha rätt till en andel i bilen om du uppfyller kraven för så kallad dold samäganderätt i bilen.

Tre villkor för dold samäganderätt

Dold samäganderätt kan endast aktualiseras inom samborelationer eller äktenskapliga relationer. I rättspraxis har tre villkor ställts upp för att dold samäganderätt ska föreligga.

För det första ska egendom ha köpts i den ene makens eller sambons namn för parets gemensamma bruk. Egendom som köpts innan relationen uppstått anses inte ha köpts för parets gemensamma bruk.

För det andra ska den dolde ägaren genom ett ekonomiskt bidrag vid köpet möjliggjort eller underlättat det. Det räcker inte med att ett ekonomiskt bidrag lämnas i ett senare skede. Kravet på ekonomiskt bidrag är dock uppfyllt om köpet finansieras med ett lån och båda makarna eller samborna betalar de kommande räntorna och amorteringarna. Enbart hemarbete, som inte ger någon inkomst, kan dock inte självständigt räknas som ekonomiskt bidrag.

För det tredje ska parterna redan vid inköpet förutsatt att egendomen ska samägas. När de två första villkoren är uppfyllda antas den gemensamma partsviljan vara att egendomen ägs gemensamt. Kravet på att det skall ha förelegat en gemensam partsavsikt om samäganderätt har ansetts kunna uppfyllas genom att en tyst överenskommelse intolkas i omständigheterna i samband med köpet.

Det är möjligt för den öppne ägaren att bryta detta antagande och förbli ensam ägare genom att exempelvis visa att den andre makens eller sambons ekonomiska bidrag var ett lån eller en gåva.

Rättsliga konsekvenser i ert fall

Om ni köpte bilen för att använda gemensamt i er samborelation är det första kravet uppfyllt. Om du redan från början hjälpte till att betala amorteringar och räntor på lånet har du uppfyllt det andra kravet. Genom att uppfylla de första två kraven presumeras det tredje kravet vara uppfyllt. Ditt ex kan bryta presumtionen endast om han kan bevisa att dina betalningar var gåvor, lån eller hyresbetalning för att få använda bilen.

Utifrån de uppgifter du har lämnat är det troligt att du har dold samäganderätt i bilen. Om detta stämmer har du rätt till 50 % av bilens värde, även om du inte betalade exakt 50 % vid avbetalningen. Det spelar ingen roll att det har gått mer än ett år sen ni flyttade isär eftersom det rör sig om en äganderätt, och inte en samborätt.

Möjliga vägar framåt

Om du vill behålla bilen och ditt ex frivilligt går med på att erkänna dig som ägare kan ni skriva ett avtal där han erkänner dig som ägare till halva bilen. Han kan också köpa din andel.

Om han inte frivilligt går med på detta kan du ansöka i tingsrätten om tvångsförsäljning på offentlig auktion. Vi har jurister här på Lawline som kan hjälpa till i den processen. Detta kostar 1699 kr / timme. Om du är intresserad sådan hjälp kan du maila mig på johan.landstrom@lawline.se så återkommer en av våra jurister med en offert.

Mvh

Johan LandströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000