Samägt hus

2017-01-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej,Jag och min partner skall köpa hus, jag äger 2/3 och han 1/3. Jag kommer att bo där heltid och min partner delvis. Min partner har 2 barn från ett tidigare äktenskap.Vi kommer att upprätta ett samäganderättsavtal som klargör vem som äger vad så att säga. Vi kommer inte bli sambor i egentlig mening då jag är skriven i huset och min partner och hans barn på annan adress.Om vi inte skulle upprätta ett testamente vad händer om jag eller min partner avlider? Vem ärver?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om ni inte upprättar något testamente har ni ingen arvsrätt efter varandra. Om din partner avlider är det då hans barn som ärver honom, och om du avlider är det dina föräldrar om de är i livet.

Om din partner avlider och han äger 1/3 av ert hus, kommer hans barn ärva den tredjedelen som är hans. Huset kommer då antagligen behöva säljas om inte du och arvingarna kommer överens om att ena parten exempelvis köpa loss den andra samägda delen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Andrea Sedvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3563)
2021-01-10 Får förvaltare neka en att gifta sig?
2021-01-06 Kan syskon flytta pengar från dement förälder?
2020-12-31 Vad händer om en arvstagare avstår från sin rätt till arv?
2020-12-30 Hur kan jag få mitt myndiga barn att flytta hemifrån?

Alla besvarade frågor (88108)