Samäganderätt till bil mellan sambos?

2018-10-21 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min dotters kille köpte en bil när dom bodde i lägenhet men sen köpte dom hus o hon hjälpte till att lösa lånet på bilen med sina sparpengar så det var lättare att få huslånet, dom sålde den bilen förra året o köpte en annan men han står registrerad på bilen, vad gäller när hon ändå varit med o betalat en del
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln för sambos är att den som köpt egendomen förblir ägare till den. Bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk utgör dock samboegendom vilket följer av 3 § och ska delas lika vid bodelning (8 §). En bil räknas däremot inte (i samboförhållanden) som bohag och ska alltså inte ingå vid en bodelning. Se dock nedan.

Huvudprincipen för äganderätt är att den som köpt, fått eller ärvt egendomen blir dess ägare. Vem som står som ägare på bilen har inte en stor betydelse. Detta innebär att om båda betalade för bilen så äger de båda bilen. Om bara en av dem betalat för bilen kan det fortfarande finnas förutsättningar för att bilen ska anses som samägd. Kriterierna för att s.k. dold samäganderätt ska föreligga är:

(1) en sambo har köpt egendom för gemensamt bruk, (2) att den andre sambon har möjliggjort/underlättat förvärvet genom ett ekonomiskt tillskott, (3) att sambon som köpte egendomen har förstått att syftet med det ekonomiska tillskottet är att det ska föreligga samäganderätt och (4) att det föreligger en gemensam partsvilja att egendomen som inköpts skulle vara samägd.

Om dessa kriterier är uppfyllda anses samäganderätt för bilen föreligga och samäganderättslagen (SamägL) blir tillämplig. I 1 § SamägL stadgas att om flera personer är ägare till en lös sak (som exempelvis bil som i detta fall) har de lika lott om inget annat förhållande kan visas. Vidare framgår det av 2 § att förfogande med den samfällda egendomen ska ske med samtliga delägares samtycke. En delägare av en sak har inte rätt att sälja saken utan de andra delägarnas samtycke enligt 6 § SamägL.

Slutsats

I detta fall verkar det som att dem båda betalat för både bil och billån, vilket starkt talar för att de båda samäger bilen. Din dotter äger därmed halva bilen. Man kan även argumentera för att storleken hon äger av bilen utgörs av den storlek hon erlade av det totala lånet.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3427)
2020-02-28 Giltighet av ett testamente
2020-02-27 Krävs medgivande från båda vårdnadshavarna vid utlandsresa med barn?
2020-02-25 Vem ansvarar för min makes skulder om min make går bort?
2020-02-24 Var kan man hitta bouppteckningar?

Alla besvarade frågor (77524)