Samäganderätt på bil

2016-02-07 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Mitt dotter(Sandra ) och hennes barns far(Fredrik ) ska separera. Nu till frågan. Dom köpte en bil tillsammans och tog ett billån. Dom har båda brukat bilen och båda har betalat på lånet. Bilen blev dock skriven på Fredrik. Nu vi separationen lösa han billånet genom att använda deras gemensamt hopps hoppsparade pengar. Sandra fick i uppdrag att ordna med försäljning av bilen vecka 5 och sedan skulle dom dela pengarna lika. Denna vecka fick Sandra reda på att Fredrik har sålt bilen för 70.000 kronor...till sej själv
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!
Huvudprincipen för äganderätt är att den som köpt, fått eller ärvt egendomen blir dess ägare. Vem som står som ägare på bilen har inte en stor betydelse. Detta innebär att om båda betalade för bilen så äger de båda bilen. Om bara en av dem betalat för bilen kan det fortfarande finnas förutsättningar för att bilen ska anses som samägd. Kriterierna för att s.k. dold samäganderätt ska föreligga är:
(1) en sambo har köpt egendom för gemensamt bruk, (2) att den andre sambon har möjliggjort/underlättat förvärvet genom ett ekonomiskt tillskott, (3) att sambon som köpte egendomen har förstått att syftet med det ekonomiska tillskottet är att det ska föreligga samäganderätt och (4) att det föreligger en gemensam partsvilja att egendomen som inköpts skulle vara samägd.

Om dessa kriterier är uppfyllda anses samäganderätt på bilen föreligga och samäganderättslagen (samägL), se här, blir tillämplig. Enligt 1 § samägL stadgas att om flera personer är ägare till en lös sak (som exempelvis bil som i detta fall) har de lika lott om inget annat förhållande kan visas. Vidare framgår det av 2 § att förfogande med den samfällda egendomen ska ske med samtliga delägares samtycke. En delägare av en sak har inte rätt att sälja saken utan de andra delägarnas samtycke enligt 6 § samägL.

I detta fall verkar det som att dem båda betalat för både bil och billån, vilket starkt talar för att Sandra och Fredrik samäger bilen. Sandra äger därmed halva bilen. Att han har sålt den utan att samråda med Sandra strider därmed mot lag (6 § samboL). Hur övriga delägare ska gå tillväga i en sådan situation framkommer inte i lag. Dock har det i ett rättsfall NJA 1990 s. 184 konstaterats att övriga delägare har rätt att påkalla domstolens prövning så att de får en dom på hur situationen ska hanteras. Sandra kan därmed göra detta om hon önskar. Jag rekommenderar dock i första hand att de försöka lösa det mellan varandra och köparen. Om hon är nöjd med försäljningen så har hon åtminstone rätt att kräva ut halva ersättningen för bilen.

Hoppas mitt svar hjälpte dig! Återkom gärna i kommentarsfältet om det är något mer du undrar över,
Vänliga hälsningar,

Mathilda Rova
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3508)
2020-09-15 Kan en make efter skilsmässa behöva byta efternamn?
2020-09-13 Kan både jag och min samkönade sambo bli vårdnadshavare direkt, utan att hon behöver adoptera barnet?
2020-09-08 Laglott och jämkning av testamente
2020-09-07 Hur man kan upprätta en överlåtelse av bostad

Alla besvarade frågor (84158)