FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt22/05/2017

Samägande av fastighet mellan makar som är den enas enskilda egendom

Hej, Min pappa har en tomt som han vill stycka i tre delar och ge en till mig, en till min syster och en vill han behålla för egen del. Han vill att det ska vara min och min systers enskilda egendom. Jag är gift och min man och jag vill bygga ett hus på tomten, min syster vill sälja sin del. Jag vill att min man och jag äger huset och således tomten den kommer att stå på tillsammans. Kan vi på något sätt reglera så att min man också äger 50 % av egendomen? T ex när den äe i min ägo? Kan vi skriva t ex ett äktenskapsförord eller testamente? Annars vill vi inte investera i tomten. Med vänliga hälsningar Maria

Lawline svarar

Inledning

Hej,

Tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor.

Jag kommer inleda svaret med att förklara skillnaden mellan giftorätt och äganderätt eftersom det är väldigt viktigt att förstå hur dessa skiljer sig för att man i sin tur ska kunna förstå resterande delen av svaret.

Skillnaden mellan giftorätt och äganderätt

Giftorätt handlar om den familjerättsliga klassificeringen av egendom, alltså om en viss egendom är enskild egendom eller giftorättsgods. Äganderätt i sin tur är dock precis vad det låter som: vem eller vilka som äger viss egendom och hur stor andel samägarna äger om det är fler än en som äger egendomen.

Giftorätt handlar inte om äganderätt. Giftorätt är ett latent anspråk på hälften av det gemensamma giftorättsgodset vid äktenskapets upplösning (alltså vid dödsfall eller skilsmässa). Följden av att klassificera viss egendom som enskild egendom är alltså att egendomen inte ingår i bodelningen. Makar kan således exempelvis köpa en villa tillsammans och äga den 50/50 men i äktenskapsförord reglera att villan är den ena makens enskilda egendom, innebärande att villan inte ingår i bodelningen vid eventuell skilsmässa. Makarna är dock fortfarande samägare av villan efter bodelningen och skilsmässan, och då gäller lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt som reglerar de rättsliga rätt- och skyldigheterna mellan samägare av egendom.

Äktenskapet som sådant påverkar alltså inte makarnas äganderätt till viss egendom rent juridiskt. Tvärt emot vad många tror äger inte makarna allting gemensamt, utan var och en av makarna äger sin egendom i vanlig ordning. Att egendom kan vara giftorättsgods, innebärande att det ska ingå i bodelningen, är en annan sak. Äganderättsövergång makarna emellan sker först vid bodelningen. Egendom kan alltså vara helt ägt av ena maken och vara giftorättsgods, och egendom kan vara ägt av båda makarna men vara enskild egendom.

Kontentan av detta är alltså att vad som är enskild egendom eller giftorättsgods inte påverkar eller reglerar äganderätt, utan giftorätt. Detta är viktigt för att förstå resterande delen av svaret.

Vad kan du och din man göra?

När din far ger tomten till dig genom gåva sker en äganderättsövergång, innebärande att du blir ägare av tomten. Detta har med äganderätt att göra. Att gåvan är förenad med ett villkor om att den ska utgöra din enskilda egendom har i sin tur med giftorätt att göra. Detta villkor har, precis som förklarats ovan, ingenting med äganderätt att göra. Således hade det stått dig fritt att sälja tomten eller ge bort den genom gåvan. Följden av att det är enskild egendom är alltså att den inte ingår i eventuell bodelning.

Som ägare av tomten har du alltså rätt att i vanlig ordning förfoga över den. Detta innebär att det är fritt fram för dig och din man att avtala om att ni ska äga den gemensamt, dvs ingå samäganderättsavtal. Ett sådant avtal innebär enbart en förändring av äganderätten och inte giftorätten.

Vad ni inte kan göra är att ändra den familjerättsliga klassificeringen av tomten. Som förklarades ovan har denna klassificering med giftorätt att göra, alltså om egendom utgör enskild egendom eller giftorättsgods. Ni kan inte genom äktenskapsförord göra tomten till giftorättsgods. Anledningen till detta är att förordnanden från tredje män om att egendom som övergår genom gåva med förbehåll om att egendomen ska vara enskild egendom hade i praktiken blivit helt lönlösa om mottagaren av egendom kunde ändra klassificeringen på egen hand. Ni kan alltså inte omvandla tomten till giftorättsgods. Var dock uppmärksamma på att detta inte gör någon skillnad för äganderätten. Ingår ni ett samäganderättsavtal är ni fortfarande samägare av tomten, trots att den är din enskilda egendom. Följden av att gåvan är förenad med villkoret om enskild egendom är att om du och din man skulle skilja er och bodelning ska göras är att tomten inte ingår i bodelningen (enbart giftorättsgods ingår i bodelning). Detta förändrar dock inte att ni fortfarande äger tomten tillsammans.

Det står er även fritt att genom testamente föreskriva att om någon av er avlider ska tomten gå till den av er som överlever den andre. Såvida inte någon av er har barn som inte är ert gemensamma (särkullbarn) är dock inte detta nödvändigt, eftersom makar enligt lag ärver varandra (se 3 kap. 1 § ärvdabalken).

Avslutning

Sammanfattningsvis kan alltså konstateras att du och din man kan ingå ett samäganderättsavtal som reglerar att du och din man äger tomten gemensamt. Ni kan dock inte genom äktenskapsförord eller på något annat sätt ändra på att tomten är din enskilda egendom.

Har ni frågor kring svaret och/eller vill ha hjälp med att upprätta sådant avtal är ni välkomna med att höra av er till mig på wilhelm.stenvall@lawline.se.

Vänliga hälsningar,

Wilhelm StenvallRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”