Sälja makars gemensamma bostad

2016-06-12 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Om den ena parten i ett äktenskap har blivit dement och är delägare i en villa kan huset då säljas av den andre i äktenskapet? Hur säger lagen och hur går det till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser kring din fråga finns dels i samäganderättslagen (SamL) och äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 2 § SamL gäller att det krävs samtycke från samtliga delägare till egendomen då egendomen ska säljas. Enligt samma bestämmelse gäller dock att sådant samtycke inte krävs för åtgärder som krävs för egendomens bevarande och som inte kan väntas med, om en delägare till följd av sjukdom är ur stånd att vidta åtgärden. För att du ensamt ska få sälja den samägda villan krävs alltså att villan måste säljas och att den demente inte kan ge sitt samtycke till detta.

Värt att påpeka är också att det finns bestämmelser i ÄktB som blir av relevans då du beskriver att det är två gifta personer det rör sig om. Detta gäller endast om villan som ska säljas är makarnas gemensamma bostad. Vad som avses med makars gemensamma bostad följer av ÄktB 7:4. Enligt 7:5 gäller att en make inte utan den andra makens samtycke får sälja den gemensamma bostaden. Enligt 7:7 gäller detta dock inte om ena maken inte kan lämna giltigt samtycke. Huruvida giltigt samtycke kan lämnas måste avgöras utifrån allmänna avtalsrättsliga principer. Den som lämnar samtycket måste, för att det ska vara bindande, förstå innebörden av att det lämnas. Som Du förstår kommer det alltså i slutändan att bero hur allvarlig demensen är.

Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Mattias Lindner
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll