Sälja gemensam bostad utan makes samtycke

2016-04-22 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Min make äger huset. Om han hamnar på sjukhus eller blir dement kan jag sälja huset för att klara ekonomin?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ett äktenskap äger vardera maken självständigt den egendom som maken förvärvat före eller under äktenskapet. Enligt 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB) (här) har makarna dock giftorätt i varandras egendom om inte annat avtalats eller följer av lag. Fast egendom utgör giftorättsgods, alltså har du giftorätt i det hus som din make äger om inget särskilt avtalats om huset som på så sätt skulle begränsa din giftorätt. Giftorätten innebär bland annat att en make inte utan den andra makens samtycke får sälja fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad, se 7 kap. 5 § 1 st. 1 p ÄktB (här).

7 kap. 7 § ÄktB (här) reglerar de situationer då en make på grund av sjukdom eller annan anledning inte har förmåga att lämna ett giltigt samtycke då maken inte har förmåga att förstå vad ett samtycke avser. I paragrafen går att utläsa att ett sådant samtycke som begärs i 7 kap. 5 § ÄktB (här), alltså bland annat vid försäljning av en gemensam bostad, inte krävs om maken inte kan lämna ett giltigt samtycke.

Ett hus som din make äger, men som utgör er gemensamma bostad kan du alltså sälja utan din makes samtycke, om ett giltigt samtycke inte kan lämnas från din make på grund av att han inte skulle ha förmåga att förstå vad ett sådant samtycke innebär.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3563)
2021-01-10 Får förvaltare neka en att gifta sig?
2021-01-06 Kan syskon flytta pengar från dement förälder?
2020-12-31 Vad händer om en arvstagare avstår från sin rätt till arv?
2020-12-30 Hur kan jag få mitt myndiga barn att flytta hemifrån?

Alla besvarade frågor (88087)