Sälja gemensam bostad utan makens samtycke

2017-11-06 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Vad gäller om den ena i ett äktenskap drabbas av sjukdom och inte längre kan bo kvar hemma och dessutom är mentalt frånvarande. Kan den kvarboende sälja bostaden utan medgivande. Hur går man till väga i en sådan situation.Hälsningar
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Huvudregeln i 7 kap. 5 § Äktenskapsbalken (ÄktB) är att en make inte får utan den andra makens samtycke sälja makarnas gemensamma bostad. Undantaget är dock att samtycke inte behövs om maken på grund av sjukdom eller annan anledning inte har förmåga att lämna ett giltigt samtycke, 7 kap. 7 § ÄktB. Ett giltigt samtycke anses inte kunna lämnas om maken inte har en förmåga att förstå vad samtycket avser.

Du beskriver den ena maken som sjuk och mentalt frånvarande. Då jag inte vet vad för sjukdom det rör sig om blir det svårt för mig att bedöma huruvida maken kan förstå vad samtycket avser.

Den gemensamma bostaden kan alltså säljas utan den andra makens samtycke, om ett giltigt samtycke inte kan lämnas på grund av att maken inte skulle ha förmåga att förstå vad ett sådant samtycke innebär. Om så är fallet bör sjukdomen/tillståndet styrkas med ett läkarintyg för att undgå kravet på samtycke.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Anduena Krasnigi
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3650)
2021-09-18 Samtycke krävs om make vill sälja sommarstuga
2021-09-11 Inneboende eller sambo
2021-08-31 Avsäga släktskap
2021-08-30 Om sambo ej vill lämna fastigheten

Alla besvarade frågor (95724)