Säga upp gymabonnemang

Hej Lawline!

Jag tecknade för en månad sedan ett gymkort (på gymmet, inte via internet) Jag klev mer eller mindre in och frågade om priser och den information jag fick var att det skulle kosta en viss summa i månaden och dras via autogiro. Jag fick ingen info om uppsägningstid eller bindningstid, dum och naiv som jag var så frågade jag inte heller då jag tog för givet att dom skulle säga det i så fall. Nu sitter jag här med 12-månads bindningstid. Jag har inte skrivit på något avtal med företaget utan har bara blivit registrerad i deras system. Jag undrar då, har jag rätt att häva detta? Jag har kontaktat företaget i fråga men dom hänvisar till deras hemsida där detta ska stå vid köp av gymkort men jag har ju inte köpt mitt gymkort via internet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du vill veta hur man kan bryta ett avtal ensidigt för en av parterna i avtalet. Bestämmelser härom finns i avtalslagen (AvtL).

Förklara ett avtal ogiltigt - Ogiltighetsgrunderna framkommer i 28-36 § AvL. Ett avtal kan ogiltigförklaras om den som ingått det utförts för s.k. råntvång. För rånvtvång krävs ett starkt hot eller våld mot personen (jfr 28 § AvtL). Ytterligare en ogiltighetsgrund är lindrigt tvång, innebärande att tvånget måste ha orsakat rättshandlingen (ingåendet av avtalet) och hotet måste vara rättsstridigt. Ett exempel på lindrigt tvång är om man blivit utsatt för utpressning för att ingå ett avtal (jfr 29 § AvtL). Det finns därutöver även bestämmelser om svek (30 § AvtL), ocker (31 § AvtL) och felskrivning (32 § AvtL). För ogiltighetsgrunder finns 36 § AvtL, den s.k. generalklausulen. Bestämmelsen innebär att ett avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Vad innebär detta för dig - Utgångspunkten för avtal är att avtal ska hållas, men det finns som sagt i vissa fall möjlighet att bryta ingångna avtal. Så som jag förstår situationen bör det vara som sådant att när du skaffade gymkortet i själva gymmet bör du ha godkänt något skriftligt, muntligt eller digital som utgör avtalet för gymkort. Detta, godkännande av registrering bör anses som ingått avtal, och kan avbrytas enligt villkoren presenterade ovan. Om inget sådant förhållande föreligger som motiverar att bryta avtal, är därför avtalet giltigt i sin helhet. Om avtalet då är giltig, måste du dessvärre följfulla det fram tills du kan säga upp avtalet, enligt överenskomna villkor.

I just din situation skulle jag ändå säga att 36 § AvtL blir aktuellt för din del du vissa delar av avtalet inte har presenterats för dig, som är av sådan relevans att du kanske inte skulle ha ingått avtalet om du vetat om denna information.

Detta är dock osäkert till viss del, jag har ingen möjlighet att göra en bedömning exakt i din situation men jag hänvisar dig mer än gärna vidare till våra jurister här på Lawline som vidare kan utreda din situation!

Hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh

Oscar RudénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”